top of page

Die Gees wat ons lei in die waarheid

Teks: Johannes 16:5-15

Teksvers: Joh. 16:13

Jesus het nou al na drie belangrike eienskappe van die Heilige Gees verwys. In hoofstuk 7:37-39 het Jesus gesê dat die Gees soos strome lewende water uit ons binneste sal vloei. Daarmee word gesê dat die Heilige Gees aan die gelowige nuwe lewe sal gee.

In hoofstuk 14:16-17 is gesê dat Jesus die Heilige Gees aan die gelowiges gee om ewig by hulle te wees wanneer Hy nie meer daar is nie. Die Heilige Gees sal dus by ons wees om ons te help en te ondersteun.

In hoofstuk 14:26 is gesê dat die Heilige Gees ons alles sal leer en hoofstuk 16:5-15 brei nou uit op hierdie lering van die Gees. Jesus sê dat Hy nog baie het om te sê, maar die dissipels sal nie nou alles verstaan nie en daarom is die Gees nodig (vgl. 16:12).

Daar is veral drie goed wat die Gees vir elke gelowige leer:

1. Hy oortuig ons van ons sonde.

Net soos Jesus nie gekom het om te veroordeel nie, maar te red (vgl. 3:17), so het die Heilige Gees ook nie gekom om te veroordeel nie. Hy is wel na ons gestuur om ons te oortuig van ons sonde. Ons het nodig om oortuig te word van ons ellende, anders sal ons nie besef dat ons die Verlosser nodig het nie.

In vers nege word die spesifieke sonde waaraan die wêreld skuldig is ook genoem. Die wêreld glo nie aan Jesus nie. Die wêreld erken Hom nie as God nie, want die wêreld wil sy eie god wees.

Ons glo in onsself. Ons lewe draai om onsself. Ons wil besluit wat goed en wat sleg is. Die gevolg is dat ons eie eer, mag, grootheid en gesondheid die middelpunt van alles word. Daarom vernietig ons alles wat in die pad staan van daardie aardse geluk.

Dit is daarom baie belangrik dat die Heilige Gees ons oë moet oopmaak vir hierdie dwaasheid.

2. Jesus is die Verlosser

Die Fariseërs het ook daarop aanspraak gemaak dat hulle regverdig is. Hulle het geglo dat hulle nie sonde het nie. Daarom het Jesus hulle gedurig op hulle oppervlakkige godsdiens gewys. Hulle het 'n klomp reëls gemaak wat hulleself pas en so het hulle net hul gewete getroos. Daarom het die Fariseërs, as bewys daarvan dat hulle regverdig is, die Regverdige doodgemaak.

Netso soek die wêreld tot vandag toe sy geregtigheid in homself. Die wêreld hou nie daarvan om bewus gemaak te word van sy eie swakheid nie. Die Heilige Gees werk in elke gelowige se hart sodat hulle kan sien dat goeie werke niks beteken nie. Ons het 'n Verlosser nodig om ons van ons ellende te bevry.

Jesus het Homself gegee sodat ons gered kan word. Hy is gekruisig en verlaat sodat ons die lewe kan ontvang.

3. Die oordeel het reeds begin

Die wêreld (Fariseërs) het daarin geroem dat hulle 'n regverdige oordeel oor Christus uitgevoer het deur Hom te kruisig. Die wêreld voer aan dat dit die oordeel van God was, maar die Heilige Gees wys die gelowige op die uiteinde van daardie valse oordeel. Die uiteinde was dat Jesus uit die dood opgestaan het.

Die teendeel is dus waar. Daar was geen waarheid in die wêreld se aanklag teen Jesus nie. Die gevolg van hierdie valsheid is dat die wêreld nou reeds veroordeel word. Bloot die feit dat hulle nie glo nie, is 'n aanklag teen hulle (vgl. Rom. 1:18-24).

Daarom leer die Heilige Gees ons dat al dink die wêreld dat hulle regverdig is, hulle hoogmoed die begin van die oordeel is, wat hulle oor hulself bring.

4. Om Christus te verheerlik (14)

Die planete draai almal om die son. Indien elkeen sou besluit om sy eie baan te volg, sou daar die een botsing na die ander plaasvind.

Net so het die sondeval gemaak dat die mens se lewe om homself begin draai het, in plaas van om God. Die gevolg is al die hartseer en vernietiging wat ons in hierdie wêreld sien en ervaar.

Die Heilige Gees lei die gelowige om weer om Christus te draai. Die Heilige Gees verheerlik Christus deur aan ons die volle waarheid bekend te maak. Hy maak ons oë oop om te sien watter vernietiging ons sonde veroorsaak en hoe Christus se verlossing ons daarvan red.

So help die Heilige Gees ons om Christus te eer, sonder dat Hy self enige eer verwag.

Hoeveel te meer moet ons dan nie aan God die eer gee sonder om iets terug te verwag nie. Ons lewe mag nie meer rondom onsself draai nie, maar alleen om Hom.

Vrae tot introspeksie:

a) Hoe verander hierdie gedeelte jou siening rondom die werk van die Heilige Gees?

Hoe kan jy jou lewe inrig sodat Jesus meer eer ontvang?

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page