top of page

Die liefde van Christus gee ons krag teen die wêreld se haat

Teks: Johannes 15:18-27

Teksvers: Joh. 15:18

In die vorige gedeelte het Jesus sy dissipels beveel om mekaar lief te hê. Die probleem is egter dat hierdie opdrag nie so maklik is om uit te voer nie.

Dit is maklik wanneer jou liefde beantwoord word met liefde, maar wanneer daardie liefde beantwoord word met haat en verwerping word dit baie moeiliker om steeds lief te hê.

Daarom stel Jesus dit baie duidelik aan sy dissipels dat hulle nie moet verwag om deur die wêreld aanvaar te word wanneer hulle die evangelie verkondig nie. Net soos die wêreld Jesus se woorde verwerp het, so sal sy dissipels ook verwerp word wanneer hulle hierdie evangelie verkondig.

Hier is dus twee koninkryke aan die werk. Die koninkryk van die wêreld en die koninkryk van God. Kenmerkend van die wêreld is die haat waarmee hulle funksioneer. Hulle dwing hul heerskappy op jou af en indien jy nie luister en onderdanig is nie, word jy met die ergste moontlike straf gestraf - die wêreld verwerp jou.

Daarteenoor funksioneer die koninkryk van God deur liefde. Petrus skryf dat ons bo alles mekaar moet liefhê, want die liefde bedek baie sonde (1 Pet. 4:8).

Liefde is die gom wat die burgers van God aan mekaar vasbind.

Die rede waarom dit vir die dissipels dikwels moeilik is om gehoorsaam te wees, is die verwerping deur die wêreld wat ons in die gesig staar. Verwerping is enige mens se grootste vrees. God het ons gemaak om deel van 'n gemeenskap te wees. Om dan deur jou eggenoot, kollega by die werk of vriend verwerp te word, maak seer.

So hoe kry ons krag om staande te bly ten spyte van die haat en verwerping wat ons in hierdie lewe beleef? Jesus motiveer sy dissipels met veral drie sake.

1. Hou jou oog op jou Eienaar.

Jesus gebruik die metafoor van 'n slaaf wat nie moet dink dat hy belangriker as sy eienaar is nie. Soos die eienaar behandel word, so sal die slaaf ook behandel word.

Daarmee wys Jesus sy dissipels dat hulle ter wille van Hom gehaat sal word. Die troos lê daarin dat lyding vir jou 'n voorreg sal word wanneer jy sien hoe jou eienaar jou werklik liefhet en sy lewe vir jou aflê.

Die wêreld dwing sy heerskappy af met haat, maar haat wek opstand in die hart van die mens. Jesus regeer in liefde en die wonderlike van liefde is dat dit groot lojaliteit in die hart van die volgeling wek. Daardie lojaliteit sal ons hê wanneer ons Jesus se groot liefde vir ons ken.

2. Ons ontvang 'n Voorspraak

Die voorspraak word aan ons gegee sodat Hy oor Jesus kan getuig (vs. 26). Hy maak ons al hoe meer bewus van die heerlike liefde van Christus en dit sal ook maak dat ons meer lojaal kan wees.

Hoe beter ons die liefde van Jesus verstaan, hoe meer sal ons van daardie liefde getuig in 'n wêreld wat net haat en verwerping ken. Jesus se liefde maak ons effektiewe dissipels van Hom.

3. Ons is deel van 'n heerlike gemeenskap

Ons het nie nodig om bang te wees dat mense ons gaan verwerp en uitstoot nie, want ons is nou deel van die heerlikste gemeenskap. Ons het nuwe broers en susters in Christus. Daarom is die samekomste van die gemeente so belangrik. Ons het nodig om te onthou dat ons deel is van die hemelse koninkryk en God is ons Vader. Dit is wie ons is en wie ons in hierdie wêreld verteenwoordig.

Moet daarom nie dat die haat jou van koers af dwing nie. Vir die gelowige moet die haat wat hy in hierdie wêreld ervaar maar net herinner aan die heerlike gemeenskap wat hy in Christus het.

Vrae tot introspeksie:

a) Waar in jou lewe kry jy te doen met die haat van die wêreld?

b) Wat leer jy in hierdie gedeelte oor hoe jy die haat moet sien en hanteer?

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page