top of page

Geloof in Jesus die Christus

Teks: Johannes 9: 13-34

Teksvers: Joh. 9: 31 & 32

Hierdie is die eerste verhaal wat opgeteken is van 'n dissipel van Jesus wat verwerp is omdat hy besluit het om Jesus te volg. Dit is dan ook waarom hierdie man se getuienis vir ons as gelowiges van soveel waarde is.

Eerstens gaan ons kyk na die Fariseërs se hardheid van hart. By hulle sien ons vier karaktertrekke van ‘n opsetlike ongeloof. Daarna gaan ons kyk na die kragte geloof van hierdie blinde man wat Jesus met sy eie oë gesien het.

1. Die harde hart het vals standaarde.

Die Fariseërs het 'n lang lys van reëls gehad oor wat op die Sabbat mag en nie mag gebeur nie. Die feit dat Jesus die klei aangemaak het, het hulle gesien as werk. Dit terwyl Jesus iets goeds doen vir sy medemens. Hy doen goed, eerder as om die persoon se nood te ignoreer.

2. Ongeloof soek altyd meer bewyse en kry nooit genoeg nie.

Selfs toe hierdie man hulle in 'n hoek druk, ban hulle hom eerder as om te glo. Met opsetlike ongeloof is dit altyd die geval. Vir die ongelowige sal daar nooit genoeg bewyse wees nie.

3. Hulle is bevooroordeeld.

Hulle het klaar besluit dat Jesus 'n sondaar is en dwing die man eintlik om dit te erken (vs. 24). ‘n Persoon met hierdie vooropgestelde idees sal nooit van sy mening wil verander nie.

4. Hulle ignoreer die feite.

Ook hierdie man se ouers getuig dat dit hulle blinde seun was wat nou kan sien, en tog wil hulle dit nie aanvaar nie. Netso sal die feite nooit genoeg wees vir die ongeloof nie.

Teenoor die fariseërs se opsetlike ongeloof, sien ons hierdie blinde man wat in twee afsonderlike argumente bewys dat die Fariseërs se afleidings oor Jesus totaal ongegrond is.

1. God luister na Jesus

In vers 31 sê hierdie man dat hulle sê dat hulle nie weet waar Jesus vandaan kom nie. Die feit dat Jesus sy oë genees het is 'n duidelike bewys dat Hy van God is. Die Jode het immers geglo dat God na die regverdige luister (Job 35:13; Ps. 66:18; Pred. 15:29; Jes. 1:15).

Daaruit lei die man af dat Jesus nie hierdie wonderwerke kon doen sonder die medewerking van God nie. Daarom is die wonderwerk 'n bewys dat Jesus nie 'n sondaar is nie. Hy geniet die guns van God.

2. Net God kan so wonderwerk doen

Die tweede argument volg in vers 32. Niemand in die geskiedenis het al iemand se oë genees nie. In Psalm 146:8 staan, "Die Here laat blindes sien..." Indien dit dan so is dat Jesus sy oë genees het, dan beteken dit dat Hy dieselfde krag as God het. As Hy nie van God was nie, sou Hy dit nie kon doen nie.

Omdat die fariseërs niks op hierdie 2 waarhede kon antwoord nie, het hulle hom uitgeban.

Vir ons as gelowiges is hierdie feite ook tot groot versterking van ons geloof. Ons moet vashou aan hierdie duidelike bewyse wat vir ons in die Bybel gegee word.

Jesus is die Regverdige Seun van God. In Hom was daar geen sonde nie en daarom is Hy vir ons die ideale voorspraak by God. God luister na Hom, want Hy het na die aarde gekom en vir ons sonde gesterf. Op grond van sy soenverdienste word ons sonde vergewe. Ons word genees!!! Ons ontvang lewe in Hom!!!

Verder wys Jesus se wonderwerke ook waar Hy vandaan kom. Hy is God uit God en die grootste bewys is sy opstanding. Dit is nie iets wat eenkant in 'n hoekie gebeur het nie. Jesus het aan baie mense na sy dood verskyn. Paulus skryf dat Hy aan meer as vyf honderd mense tegelyk verskyn het en baie van daardie mense het nog geleef toe Paulus dit geskryf het (1 Kor. 15:6). Voor so klomp getuies staan die waarheid tog vas.

As gelowiges het ons daarom in Christus oorvloedige rede om te glo.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page