top of page

'n Verhouding met Christus verander alles...

Teks: Johannes 19:38-42

Teksvers: Joh. 19:38

Dit is opvallend dat Johannes in hoofstuk 12:42-43 na die Jode verwys wat in die geheim Jesus aanbid het, maar hy verwys na hulle in 'n negatiewe sin want hy sê dat hulle verkies het om deur mense geëer te word eerder as deur God. Deurdat hulle Jesus in die geheim gevolg het, kon hulle steeds hul posisie onder die Jode beskerm.

In hierdie geval verwys Johannes na Josef en Nikodemus in 'n positiewe sin omdat iets in hulle verander het. Josef en Nikodemus was bereid om hulle reputasie op die spel te plaas deurdat hulle vir Pilatus gevra het vir Jesus se liggaam.

Hulle het ook baie gehad om te verloor. Ons lees in die ander evangelies dat Josef 'n ryk man was (Matt. 27:57) en boonop was hy ook 'n vooraanstaande lid van die Joodse Raad (Mark. 15:43). Uit die aard van sy posisie het hy eer en mag gehad.

Tog gebruik hy sy possie om by Pilatus die liggaam van Jesus te vra. Dit nogal in 'n tyd wat die Jode se haat teenoor Jesus 'n hoogtepunt bereik het. So behandel hulle Jesus se liggaam met groot eerbied.

Dit is maklik om iets op die spel te plaas wat nie vir jou veel werd is nie, maar wanneer jou lewe ingrypend deur daardie iets verander kan word, is dit 'n ander saak.

In die geval van Josef en Nikodemus sien ons dat die dood van Jesus hulle op die punt gebring het om alles op die spel te plaas. Hulle was bereid om daardie ingrypende verandering te ondergaan ter wille van Jesus.

Die vraag waarmee ons dus hier gekonfronteer word is, wat is ons nie bereid om op te gee nie?

Dit is maklik om Jesus te volg wanneer jy in die gemak en sekuriteit van jou eie huis is of terwyl mense jou respekteer en jy voedselsekuriteit het. Maar wat as dit alles bedreig word?

Jesus sê immers dat hy wat sy lewe vir homself wil behou, dit sal verloor (Mark. 8:36-38)

Toe Johannes in hoofstuk twee vertel het van Nikodemus se geheime besoek aan Jesus (vgl. Joh. 3:1-15), het hy dit duidelik laat blyk dat dit in die nag was. In hierdie geval, wys Johannes sy lesers daarop dat dit in die openbaar gebeur het. Nikodemus en Josef se verhouding met Jesus het 'n nuwe vlak bereik. 'n Vlak waar 'n verhouding met Hom vir hulle belangriker en meer werd was as al die eer en rykdom wat hulle in die wêreld gehad het.

M.a.w. hulle liefde vir Jesus en dit wat Hy vir hulle beteken was anders. Ons het soveel meer rede om so te voel oor Jesus. Anders as Josef en Nikodemus (op daardie stadium) weet ons ook dat Hy uit die dood opgestaan het. Ons weet nou dat sy sterwe die oorsaak van ons sonde was. Hy het ter wille van ons gesterf en die dood is oorwin.

Jesus se besondere liefde vir ons, moet ons lewe verander. Daar is niks in hierdie lewe wat meer waardevol is as 'n verhouding met Jesus nie.

Dit is soos iemand wat sy vriend, wat diep in die skuld is, help deur 'n skildery by hom te koop vir N$5000. Hy heg egter nie veel waarde aan die skildery nie so die skildery beland in die stoorkamer.

Later gaan hy saam met 'n ander vriend in die stoorkamer in om vir hom iets te wys en die vriend sien die skildery daar eenkant lê. Die vriend wys hom dan daarop dat dit 'n baie bekende skilder se werk is en toe hulle bietjie navorsing doen, sou hulle sien dat die skildery miljoene werd is. Nodeloos om te sê, die skildery het 'n ereplek in die huis gekry.

Wanneer ons besef hoe diep en wyd en hoog die liefde van Jesus is, sal ons verhouding met Hom die hoogste prioriteit in ons lewe wees. Ons kan alles verloor en ons sal steeds skatryk wees terwyl ons in Hom glo.

Vrae tot introspeksie:

a) Wat is daar in jou geestelike lewe wat jy nog net bereid is om in die “donker” te doen?

b) Hoe help hierdie boodskap jou om meer waarde aan jou verhouding met Christus te heg?

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page