top of page

Persoonlikheidstipes

Openheid

Hier gaan dit oor jou gevoel en neiging om van nuwe idees te hou.

Openheid bo 20%

Indien jou vlak van openheid hoog is, sal jy nuuskierig wees en floreer in situasies waar daar baie verandering is. Jy sal daarvan hou om ‘n dinkskrum te hou om sodoende te kyk of daar nie dalk nuwe manier is om die bestaande strukture te verbeter nie.

Die probleem wat jy dalk kan ervaar is dat jy soms die een projek na die ander aanpak sonder om dit waarmee jy eerste begin het, klaar te maak.

Omskrywing: Verbeeldingryk, soms aandag afleibaar; hou van nuwe idees; hou van verandering; opsoek na verbeterings; oorspronklik; kunssinnig.

Openheid onder 20%

Indien jou vlak van openheid laag is, beteken dit dat dit vir jou meer belangrik sal wees om struktuur in jou lewe te hê. Jy sal minder van verandering hou en jy sal meer konserwatief in jou denke wees. Vir jou sal dit selfs oorweldigend wees om gedurig met nuwe idees gekonfronteer te word.

Indien iemand aan jou 'n nuwe idee voorstel, sal dit vir jou help om te kan sien hoe daardie idee binne die bestaande struktuur geïntegreer kan word, voor jy die idee sal aanvaar.

Omskrywing: Hou van struktuur; konserwatief; verkies roetinewerk.

Detail-georiënteerdheid

Detail-georiënteerdheid bo 20%

Indien detail-georiënteerdheid hoog is, sal jy baie fokus op die klein dingetjies in die lewe. Dit sal vir jou belangrik wees dat die klein dingetjies reg moet wees en daarom hou jy daarvan wanneer dinge om jou georganiseerd is. Wanneer die lewe buite beheer raak voel jy angstig en/of depressief.

Omskrywing: Fokus op fyn detail; georganiseerd; deeglik; doeltreffend; betroubaar; diep denker; voer planne uit; voel soms depressief; maak lysies.

Detail-georiënteerdheid onder 20%

Indien jou vlak van detail-georiënteerdheid laag is, sal jy nie daarvan hou om met onbelangrike inligting gebombardeer te word nie. Jy verkies om eerder net op die belangrike inligting te konsentreer en daarom sal jy nie daarvan hou om op elke tweede WhatsApp groepie te wees nie. Jy konsentreer op die groter prentjie en werk daarom eerder aan die langtermyn doelwitte.

Omskrywing: Hou nie onbenullighede nie; werk aan langtermyn doelwitte; volhardend; soms ongeorganiseerd.

Persoonlikheid

Persoonlikheid bo 20%

Hoe hoër jou vlak van persoonlikheid, hoe meer funksioneer jy as ekstrovert. As ekstrovert kry jy jou energie daarin om tussen mense te wees en daarom is jy geneig om 'n geselskap oor te neem. 

Jy sal ook gemaklik daarmee wees om in die geselskap of dalk selfs in 'n restaurant te sit en werk omdat jy daarvan hou dat daar mense om jou is.

Omskrywing: Ekstrovert; kry energie in mense; wek entoesiasme in mense; kan soms hul opinies op ander afdwing.

Persoonlikheid onder 20%

Hoe laer jou valk van persoonlikheid, hoe meer funksioneer jy as introvert. 'n Introvert word deur sosiale situasie gedreineer. Nadat die introvert in 'n sosiale omgewing was, sal hy tyd alleen nodig hê om sy energievlak te herlaai.

Die introvert funksioneer die beste in 'n omgewing wat stil is. Daarom hou hulle nie van onnodige onderbrekings nie. 

Omskrywing: Introvert; skaam; fokus op een tot een gesprekke; teruggetrokke.

Toegeeflikheid

Toegeeflikheid bo 20%

Indien iemand jou 'n guns vra, sal jou eerste reaksie gewoonlik wees om "ja" te sê en dan sal jy later spyt wees daaroor dat jy ingestem het. Die rede vir hierdie reaksie, is dat jy daarop ingestel is om mense gelukkig te hou, selfs wanneer dit dikwels ten koste van jouself is.

Die nadeel daarvan is dat jy nie altyd 'n eerlike antwoord vir mense gee nie, want jy is bang jy maak hulle gevoelens seer. Daarom sê jy net wat jy dink hulle graag wil hoor.

Omskrywing: Toegeeflik; impulsief; bewaar vrede; konsidererend; naïef; warm persoonlikheid; word nie gou kwaad nie.

Toegeeflikheid onder 20%

Indien iemand jou 'n guns vra, sal jou eerste reaksie gewoonlik wees om "nee" te sê. Jy sal dan self gaan ondersoek instel of as die persoon vir jou meer inligting gee oor die positiewe aspekte van die saak, sal jy wel later jou opinie verander.

'n Wyse manier om so persoon te benader, is om vir die persoon eers al die inligting te gee om na te kyk voor jy hom vra om 'n besluit te neem. indien hy genoeg tyd gehad het om homself voor te berei, sal hy meer toegeeflik wees.  

Omskrywing: Ontoegeeflik; het tyd nodig om te prosesseer; soms ongevoelig; afsydig; konfronterend.

Senuweeagtigheid

Senuweeagtigheid bo 20%

Hoe hoër jou vlak van senuweeagtigheid gemeet het, hoe moeiliker is dit vir jou om stresvolle situasies te verwerk en te hanteer. Jy voel angstig en raak vinnig bekommerd wanneer die lewe nie verloop soos wat jy beplan het nie. 

Stresvolle gebeurtenisse krap jou baie om en dit laat jou ook lank omgekrap voel. Jy dink ook gedurig aan al die wat-as-scenario's wat moontlik sy kop kan uitsteek in die nuwe projek. Daarom wil jy eerder vooruit beplan om al die potensiële probleme op te los voor dit 'n bron van stres word.

Omskrywing: Hou nie van stresvolle situasies nie; beplan vooruit; soms buierig.

Senuweeagtigheid onder 20%

Hoe laer jou senuweeagtigheid gemeet het, hoe meer sal jy in die oomblik leef. Jy sal gewoonlik jou projekte so bietjie laat ingee, want jy hou daarvan om goed op die nippertjie te doen. Jy sal dalk voel of jy op jou beste presteer wanneer die tyd min is. 

Omskrywing: Hou daarvan om goed op die nippertjie te doen; soms lui; ongeorganiseerd. 

bottom of page