top of page

Jesus voorsien in al ons behoeftes

Teks: Johannes 21:1-14

Teksvers: Joh. 21:9

In die vorige verskyning aan die dissipels het Jesus vir hulle gesê, "Soos die Vader My getuur het, stuur Ek julle ook." (Joh. 20:21).

Toe Jesus die dissipels die vorige keer so uitgestuur het, het Hy hulle beveel om sonder 'n beurs of reissak te gaan (Luk. 10:4), want Hy het gesorg dat daar in al hulle behoeftes voorsien word.

Nou het die omstandighede drasties verander. Jesus is gekruisig en alhoewel Hy uit die dood opgestaan het, was dit nie meer dieselfde nie. Hy het vir kort momente aan hulle verskyn. Die onderliggende vraag is dus of Jesus nog vir hulle sal sorg.

Petrus wat gewoonlik impulsief optree (vgl. ook vs. 7) besluit dan om self 'n plan te maak en daarom stel hy voor dat hulle moet gaan visvang.

Dit is ietwat ironies dat hulle die hele nag visvang sonder enige sukses. Dit is eers wanneer hulle gehoorsaam is aan Jesus dat hulle sukses behaal. Hulle gooi die nette aan die ander kant uit en siedaar.

Hierdie impulsiewe gedrag van Petrus sien ons ook dikwels in ons eie lewens. Dit gebeur veral wanneer ons besluit dat ons nie vinnig genoeg 'n antwoord van die Here kry nie. Die gevolg is dat ons begin planne maak om self in ons behoeftes te voorsien.

Die probleem is dat die planne wat ons maak, ons van koers af haal.

Ons versaak die opdrag van die Here en jaag sekuriteit en voorspoed na. Jy maak dalk verkeerde keuses net om jou kollegas gelukkig te hou en sodoende nie jou droom werk te verloor nie. Dalk oortree jy die spoedreëls om betyds by die belangrike vergadering te wees, net om dan daar aan te kom en te sien dat jy glad nie so laat was nie.

In hierdie gedeelte bevestig Jesus weer aan sy dissipels, en aan ons, dat Hy vir ons sal sorg al sien ons Hom nie.

Hy is in beheer.

Jesus laat 'n wonderwerk gebeur. Hulle sukkel heel nag om in hul eie behoeftes te voorsien en dan kom verander Jesus dit met enkele woorde.

Die dissipels se gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag om die net aan die anderkant uit te gooi, word beloon. Netso gee Jesus ook aan ons die versekering dat Hy in ons behoeftes sal voorsien wanneer ons aan Hom gehoorsaam is. Dit beteken nie noodwendig dat ons ryk en voorspoedig sal wees nie, maar dit beteken wel dat Hy in al ons behoeftes ryklik sal voorsien. Ons kan Hom daarin vertrou, solank dit ook ons voedsel is om sy wil te doen.

Hy gee oorvloedig

Wat Jesus verder aan ons leer is dat Hy in oorvloed voorsien. Toe die dissipels hierdie net uittrek was daar 153 groot visse. Soveel dat hulle bekommerd was dat die net kon skeur.

Boonop is dit ironies dat hulle deur die nag probeer visvang en wanneer hulle by Jesus op die strand kom, dan brand die vuur en is daar vis op die vuur en ook brood om te eet.

Dit moet ons herinner aan Jesus se liggaam wat volkome versoening vir ons bewerk het. Ons is bekommer oor die aardse, maar Jesus kyk vêr vooruit. Hy voorsien ook in ons geestelike nood. Die geestelike wat ons dikwels gerieflikheidshalwe ignoreer. Jesus het in oorvloed voorsien deur vir ons sonde aan die kruis te betaal.

Vrae tot introspeksie:

a) Dink aan ‘n situasie waar jy bekommerd was oor iets en dan werk dit op die ou einde so goed uit, dit sonder dat jy iets aan die situasie kon doen.

b) Hoe gee die verlossing van Christus jou rustigheid oor die toekoms?

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page