top of page

Breek met die sonde en kyk vooruit

Teks: Johannes 8:21-30

Teksvers: Joh. 8:21


In hierdie gedeelte word vier karaktertrekke voorgehou van iemand wat in sy sonde sterwe. Die resultaat daarvan is die ewige dood.

1. Eiegeregtigheid (vs. 20-22).

Die Jode se eie voortreflikheid was vir hulle een groot hindernis. Ten spyte van al die waarskuwings van Jesus kon en wou hulle nie hul eie swakheid erken nie.

2. Om wêrelds te wees (vs. 22 & 24).

Die Jode behoort tot hierdie wêreld. Hulle is nie soos hulle voorvader Jakob wat erken het dat hy hier op aarde maar net 'n vreemdeling en bywoner is nie. Die hier en nou was hulle begin en einde.

3. Glo Jesus nie vir wie Hy is nie (vs. 24).

Jy moet met vaste geloof vashou aan die redding van Jesus. Daardie geloof kan vergelyk word met die ark. Dit sou nie help dat die mense van Noag se tyd van die ark geweet het, maar nie in die ark geklim het nie. Jesus is die ark en geloof maak dat ons in Hom inklim. Net Hy kan ons red.

4. Om opsetlik oningelig te wees (vs. 25).

Hulle het die Woord gehad en Jesus het die Woord so uitgelê dat baie tot geloof gekom het. Tog het hulle, hulle daarteen verset. In vers 25 vra hulle wie Hy is terwyl Hy reeds 'n paar keer vir hulle duidelik gesê het wie Hy is (vgl. Joh. 5:30-47).

In vers 28 sê Jesus vir die Fariseërs dat hulle eendag wel sal weet wie Hy is. Hulle sal Hom verwerp en aan 'n kruis ophang en dan sal hulle tot die skokkende besef kom dat hulle die oorsaak was dat Jesus gekruisig is. Jesus, die een wat hulle moes aanbid, het hulle verneder en verwerp.

Ons sonde moet ons ook tot hierdie skokkende besef bring. Daarom moet ons twee goed agter ons los en ons moet aan twee goed vashou.

Bely die sonde en los dit agter.

Wanneer ons Jesus aan die kruis sien, mag ons nie bly dink dat ons so voortreflik is nie. Hy moes ter wille van ons sterf. Daarom moet ons ons sonde bely en dan soos Paulus sê:

“…ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is.” (Fil. 3:13)

Los jou opsetlikheid agter

Ons moenie opsetlik vasklou aan dit wat ons dink reg en goed is nie. Ons sonde is die bewys daarvan dat ons nie weet wat vir ons goed is nie. Jesus weet egter wat vir ons goed is en die feit dat Hy vir ons sonde gesterf het, is die bewys daarvan dat ons Hom kan vertrou. Groter wysheid en krag is daar nie.

Hou vas aan die ewige lewe

Hierdie wêreld is aan sonde onderworpe wat beteken dat dit stadig maar seker besig is om te sterf. Dit is dwaas om aan die onsekerheid van hierdie lewe vas te hou. Daarom gee Jesus vir ons ‘n baie heerliker toekoms. Jesus oorwin die dood en skenk aan ons 'n ewige lewe in sy koninkryk. ‘n Toekoms waar daar nie trane en hartseer sal wees nie. ‘n toekoms waaraan ons moet vashou.

Hou vas aan die geloof

Ons moet dan ook sien dat net Jesus ons hierdie lewe kan gee. Daar is geen ander manier hoe ons daar kan kom nie. Hy is die ark wat ons red van die vloedwaters. Ons moet aan Hom vashou. Ons moet in Hom klim. Hy is die enigste weg tot die ewige lewe.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page