top of page

Die getrouheid van God...

Teks: Genesis 25:12-18

Die noem van die twaalf seuns van Ismael is belangrik omdat dit die vervulling is van God se belofte aan Abraham (17:20-21). Uit Ismael het hierdie twaalf heersers gestam. Volgens oorlewering glo die Arabiere dat hierdie seuns van Ismael hulle voorvaders was. Hierdie inligting was ook vir Israel belangrik, want so kon hulle verstaan wie hulle bure in die land Kanaän was.

Verder is dit ook belangrik om te sien dat daar in vers 18 staan dat Ismael se seun met sy broerskinders oorlog gemaak het. Dit word genoem omdat dit die vervulling is van wat God aan Hagar gesê het in Genesis 16:12. Hy het in vyandskap geleef met sy bloedverwante.

Hierdie is maar twee klein beloftes wat die Here gemaak het en wat Hy laat waar word het, en dit teenoor die nageslag van Ismael wat nie eens in die verbond leef nie. Hoeveel te meer sal Hy die beloftes aan Isak nakom wat deel is van die verbond wat God met Abraham gesluit het.

Indien die Here getrou is in die klein dingetjies, dan sal Hy mos ook getrou wees in die groot goed.

Ons maak dikwels die fout om die klein goedjies te ignoreer. Ons maak dit af aan toeval of ons skryf dit toe aan ons harde werk en toegewyde lewe.

Hierdie verhaal wys ons egter dat niks toevallig is nie. Die Here is in beheer van tye en omstandighede. Daarom breek Daniël ook in ‘n loflied daaroor uit en sê:

“Mag die Naam van God altyd geprys word, Hy aan wie die wysheid en die mag behoort, Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan dié wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is; by Hom is die lig.” (Dan. 2:20-22)

God is in die klein goedjies getrou en daarom sal Hy ook in die groot goed getrou wees.

Vir ons as gelowiges wat na die opstanding van Christus leef, werk dit eintlik anders om.

Ons sien die groot trou van die Here In die groot offer wat Christus vir ons gebring het en ons ken die groot genade wat ons uit sy hand ontvang het. Die groot liefde wat Hy aan die kruis bewys is onbegryplik en die groot erfenis wat ons ontvang is vir ons mooi!!

Die gevolg is dat ons nou kan terugkyk en met lof kan uitroep dat God getrou was aan sy belofte. Hy het ons nie in ons ellende agter gelos nie. Hy red ons van die verderf. Daarom kan ons stil wees en vertrou dat Hy ook in die res sal voorsien.

Jesus leer daarom in die verband:

“Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Matt. 6:32-33)

God was getrou in die feit dat Hy ons redding in Christus bewerk het, daarom kan ons mos weet dat Hy ook getrou sal wees in die ander kleiner of minder belangrike dinge in ons lewe.

Vertrou jou lewe toe aan die bekwame hand van ons hemelse Vader.

Vrae tot introspeksie:

a) Hoe kan jy die Here meer erkenning gee vir die hulp en leiding wat Hy gee in die klein dinge in jou lewe?

b) Dink na oor die groot genade wat jy in Christus ontvang het.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page