top of page

Die wapenrusting van God gee hoop - Verlossing as helm

Teks: Efesiërs 6:10-20

Inleiding:

Hierdie is 'n reeks oor die wapenrusting soos dit beskryf word in Efesiërs 6. Indien jy na die ander dele van die wapenrusting wil kyk kan jy na hierdie skakel toe gaan: https://www.pdebruyn.com/wapenrusting

Soos die tema sê, fokus die reeks op die hoop wat hierdie wapenrusting aan die gelowige gee. Die grootste deel van die hoop lê in die helm omdat die helm in sy wese oor die Christelike hoop gaan.

Die hoop op verlossing as helm.

Die helm is van brons en leer gemaak en dit is voor die hand liggend waarom die helm so belangrik is. Die helm beskerm jou kop. Die rede waarom motorfietsryers en fietsryers helms op hulle koppe sit is omdat jy deur die geringste stamp teen jou kop, breinskade kan opdoen en dit kan selfs ook lei tot die dood.

Die helm is uiters belangrik omdat dit ons verstand beskerm en ons almal weet hoe belangrik ons verstand vir ons is. Kyk maar net water effek siektes, wat die verstand aantas, op mense het. Ons moet hierdie verlossing op ons kop sit want dit is wat ons verstand beskerm. Die helm help ons m.a.w. om logies te dink oor die dinge wat rondom ons gebeur.

Die helm wat God vir ons gee is ons verlossing. Ons is verlos van sonde.

Iets wat die omvang van hierdie verlossing mooi beskryf is die gelykenis van die verlore seun (vgl. Luk. 15:11). Al twee hierdie seuns het in die pa se huis gewoon en daarom in die rykdom van die pa gedeel. Hulle het geweet dat ‘n sekere persentasie van die rykdom aan hulle behoort. Wat die pa s’n is was ook hulle s’n, maar hulle moet steeds onderdanig wees aan hulle pa.

Wanneer die jongste seun dan vir die pa sy erfdeel vra, is dit nie tegnies onwettig nie, maar wat hy eintlik sê is dat hy sy rykdom wat hy altyd gehad het en wat wettiglik syne is, dat hy dit wil hê sonder sy pa. Hy wil nie hê dat sy pa die heeltyd om hom moet wees nie. Hy wil sy eie baas wees.

Daarom het die pa vir hom sy erfdeel gegee en hierdie seun het sy lewe gaan geniet, maar sonder dat hy dit agter kom het sy lewe agteruit gegaan tot hy op die ou end in ‘n varkhok beland het. Daar het hy gesmag na die peule wat die vark eet.

Dis wat sonde is. Sodra daardie band met God verbreek word, kom daar verval. Sonde bring ‘n proses van disintegrasie na vore. En dis presies wat met die sondeval gebeur het. Elke probleem wat daar onder hierdie son is, geestelik, psigies, sosiaal, fisies, en kultureel, alles het gekom as gevolg van die sondeval. Die mens het besluit om weg te breek van God af. Daardie wegbreek veroorsaak disintegrasie van die hele samelewing en al hoe hierdie proses van disintegrasie omgekeer kan word is deur verlossing. Deur verlossing het God begin om die afvalligheid van die mens reg te maak.

So, vir hierdie seun om terug te kon kom, was die proses van verlossing nodig. Hierdie verlossing vind plaas in verskillende fases. Die eerste fase is dat die pa die skuld van die seun moes afskryf. Hy moes die skuld van die seun op homself neem. Die vernedering, die afbreek aan die pa se koninkryk en alles wat met daardie seun se sonde gepaardgaan moes die pa vergewe, want die seun kon dit nie in sy eie regstel nie. Hy het niks gehad om die pa mee te vergoed vir dit wat hy opgemors het nie.

Hierdie konsep word beskryf met die vryspraak. Die vryspraak wat die borsharnas is en daarom die hart beskerm. Voordat die Seun nog eintlik by die huis was het die Pa al besluit om die skuld af te skryf.

Die tweede fase van hierdie verlossing is die seun wat besluit dat hy homself weer volkome onder die gesag van sy pa wil stel. Hierdie seun moet opstaan uit die gemors waarin hy is en hy moet terug loop na sy pa toe.

In hierdie fase is die seun se grootste vyand sy gedagtes. Vrae soos, sal my pa my weer aanvaar. Het hy my regtig vergewe. Sal hy my nie dalk doodmaak nie.

Daarom verwys hierdie fase na die Heiligmaking wat plaasvind deur die Heilige Gees. Dis ‘n voortdurende proses om teen hierdie sonde te stry. ‘n Proses om nie daarin te bly lê.

Die Heilige Gees herinner ons voortdurend daaraan dat die Vader ons ontsettend lief het, en daarom het ons die moed om terug te gaan na Hom toe.

Kyk hoe lief het Hy ons. Hy het sy seun gestuur om ons te kom haal. Ons kan Hom vertrou en ons kan nie anders as om Hom lief te hê nie. Nie om al die seëning te ontvang nie, maar om weer by Hom te kan wees. Om onder sy gesag te staan is vir ons die beste al verstaan ons dit nie altyd nie, en daarom wil ons onsself weer aan sy wil vir ons lewe onderwerp. So word ons gered.

Maar daar is ook ‘n derde fase van verlossing en dit is die herbevestiging van kindskap. Hierdie seun kom by sy pa se huis aan en dan word hy soos ‘n seun behandel. Hy kry die ring aan die vinger, ‘n nuwe kleed en die vetgemaakte kalf word vir hom geslag.

Ons ervaar hierdie herbevestiging van ons verlossing wanneer ons met vrymoedigheid na die Here gaan en in sy liefde omvou word. Ons sien sy liefde wanneer ons die Bybel lees en skielik verstaan hoe daardie gedeelte ons wys op hierdie verlossing in Christus. Daardie gevoel van saligheid is hierdie derde vase van Verlossing wat ons as helm dra.

Hierdie deel van die verlossing gee ons ‘n heerlike hoop. Ons het nie nodig om moedeloos en hopeloos te word in hierdie lewe nie, want ons eindpunt staan vas in die verlossing wat ons in Christus ontvang.

Jou gedagtes moet vol gemaak word met daardie hoop omdat dit jou help om met krag vorentoe te beur. Die toekoms saam met die Vader gee krag om die hede te oorkom.

Die Bybel beskryf daardie heerlike toekoms wat op ons wag soos volg:

“Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,” en wat in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” (Jes. 64:4; 1 Kor. 2:9)

Daar is geen sintuig wat hierdie heerlikheid kan beskryf nie. Dit is iets heerliks, maar die middelpunt, die heerlikste van alles sal wees om Christus te sien. En daarom skryf Johannes en sê:

“Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.”(1 Joh. 3:2-3)

Johannes sê dat net die gedagte daaraan om eendag vir Jesus te kan sien jou lewe sal verander. Hoeveel te meer wanneer ons voor Hom staan. Wanneer ons gevul word met sy heerlikheid. Hierdie hoop op die verlossing van Christus verander ‘n mens se lewe.

Dit maak dat jy ‘n heel ander uitkyk op die lewe sal hê. Jy sal nie bekommerd wees oor die goed waarop jy uit mis nie. Jy sal nie bekommerd wees oor die plekke wat jy nooit kon sien of die prestasies wat jy nie kon bereik het nie.

Weet jy hoekom?

Alles wat jou diepste wese begeer sal jy eendag in Christus kry. Ons sal dit in Hom sien. Deur in sy teenwoordigheid te wees sal jy volkome vergenoeg wees. Jy hoef nie bekommerd te wees oor al die goed wat jy nog wil doen nie. Jy het nie ‘n "bucket list" nodig, want niks kom daarby om so saam met God te kan wees nie.

So hierdie hoop veroorsaak in die eerste plek dat jy nie bekommerd sal wees oor al die goed waarop jy dalk kon uit mis in hierdie lewe nie, maar hierdie hoop maak ook dat ons kan gee. Dit maak dat ons met oorgawes kan gee.

Paulus het sy beroep as Fariseër opgegee en daarmee ook sy reputasie en ‘n gemaklike lewe. Hy het ook nog verder as dit gegaan. Hy was bereid om vervolg te word solank hy net hierdie wonderlike hoop vir ander kon gee. En die rede:

“Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ’n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.” (2 Kor. 4:17-18)

Dit is hierdie hoop in Christus wat maak dat die tydelike dinge nie hoër geag word as die ewige nie. Dit is hierdie hoop op verlossing wat maak dat Christene wat vervolg is met ‘n lied in die hart sterf.

Dit is soos ‘n kind wat nie kan wag vir sy verjaardag nie. Hy staan elke dag met ‘n lied in die hart op want elke dag is ‘n dag nader aan sy verjaardag. Net so is hierdie hoop op ons verlossing die dryfkrag dat ons elke dag met ‘n lied in ons hart kan opstaan vol opgewondenheid oor dit wat vir ons voorlê. Hierdie hoop breek alle vrees en hartseer en onvergenoegdheid af.

Dink so daaraan. Die persoon wat vol vrees is en moet wees is die een wat glo dat al wat hy het hierdie 70 of dalk 80 jaar. Hy is in hierdie tydgleuf vasgevang. So persoon moet al sy geluk in hierdie lewe soek en as enigiets skeef loop is dit ewig te laat. Indien enigiets skeefloop met sy gesondheid is dit die einde.

om so te leef is leeg. Dis hopeloos en so persoon het rede om bang te wees.

Slot:

As gelowiges het ons nie nodig om in hierdie vrees te leef nie, want ons het hierdie helm van verlossing. Hierdie hoop wat ons in die verlossing van Christus kry is 'n onstuitbare krag.

Rig daarom jou jou gedagtes met hierdie helm van verlossing op dit wat vir jou voorlê. Hierdie hoop gee ons die krag om aan te hou weg loop van die sonde af na ons Vader toe.

Ons het nie nodig om geluk, voorspoed, gemak en gesag in hierdie lewe na te streef nie, want in die aangesig van Christus sal al ons behoeftes eendag ten volle bevredig wees.

Sit hierdie helm op en hou vas aan hierdie verlossing wat jy in Christus het.

107 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page