top of page

Eenheid wat gesmee word deur die liefde van Christus

Teks: Genesis 2:18-25

Hierdie gedeelte gaan oor die eenheid wat daar tussen man en vrou is.

Hierdie eenheid bestaan uit verskillende aspekte soos o.a. gelykheid. Ware eenheid kan nie verkry word sonder dat die twee persone besef dat hulle gelyk is nie. Daarom skryf Paulus:

“Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.” (Ef. 5:21)

Die vrou is die man se gelyke. Indien eggenote nie mekaar respekteer en sien as gelykes nie, kan daar nie volkome geluk wees nie. Die eenheid sal versteur wees.

Verder beteken die eenheid ook dat eggenote een in visie, doel en liefde moet wees. Dit is met ander woorde ‘n eenheid waar beide soek na die ander een se voordeel.

Dan dra hierdie Hebreeuse woord ook die betekenis van 'n onbreekbare verbintenis. Een waar egskeiding nie 'n opsie is nie.

Maar eenheid hou tog ook in dat niks anders daarby gevoeg kan word nie. Daarom is hierdie twee eggenote getrou aan mekaar. Hulle laat nie toe dat enige iets of iemand daardie eenheid versteur nie.

Om hierdie eenheid dus moontlik te maak kan jou eie behoeftes nie meer voorop in jou lewe staan nie.

Jou eie behoeftes en doelwitte word gestel naas die behoeftes en doelwitte van jou eggenote.

Dit beteken dat jy die kuier saam met jou vriende opgee, vir die kuier saam met jou eggenoot of dalk vermy jy daardie plek net ter wille van jou eggenoot.

Niemand van ons dink dat ons selfsugtig is nie, tot ons in ‘n huwelik is. Ons dink maklik ons weet beter en dwing my wil op my maat af. Dit is ook moeilik om dit wat jy graag wil hê te verwerp sodat jy dit wat vir jou eggenoot belangrik is, kan doen.

Daardie eenheid tussen man en vrou kan net gehandhaaf word wanneer Christus beide eggenote se fokus is.

Die gevolg is dat hulle dan een visie het en dit is om te soek en vra na God se wil vir hul lewe.

Hulle sal dan ook dit moontlik vind om hul eie behoeftes op te offer vir mekaar omdat hulle sien dat Jesus reeds volkome in hul behoeftes voorsien het.

Hulle sal nie neerkyk op mekaar nie, want hulle besef dat Christus 'n duur prys vir albei moes betaal. Albei is vir Hom spesiaal en sonde maak hulle gelyk in totale afhanklikheid voor Christus.

Hulle sal nie moed opgee in die verhouding nie, omdat hulle sien dat Christus ook nie met ons moed opgee nie. Hy sterf vir ons om ons beter te maak en nie om uit die verhouding te kom nie. Vir Hom gaan dit daaroor om ons in die geloof op te bou en nie oor wat Hy uit die verhouding kan kry nie.

Die goue reël is daarom dat ons vir mekaar moet doen wat Jesus vir ons gedoen het.

Vrae tot introspeksie:

a) In watter opsig word jy bewus van jou eie selfsug in jou huwelik?

b) Hoe inspireer Christus jou om daardie selfsug te kruisig?

71 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Dankie Paul vir hierdie kort en kragtige Geestelike boodskappe. Dis altyd verrykend. Seenwense.

Like
bottom of page