top of page

Ware vryheid word verkry langs die weg van gehoorsaamheid

Teks: Genesis 3:1-7

Deur die vraag wat die duiwel in vers een vra, wek hy twyfel by die vrou oor God se betroubaarheid en liefde. Hy vra eintlik hoe dit moontlik is dat God so mooi gawe van die mens kan weerhou.

Dit is ‘n vraag wat ons onsself ook dikwels afvra. Hoe kan die Here ons so inperk met al die reëls en regulasies wat die Bybel stel?

Ons wil tog vry wees. Vry om te kan kyk, doen en sê wat ons wil. Ons begeer hierdie vryheid en dan rasionaliseer ons dit deur onsself en ander te oortuig waarom dit vir ons goed sal wees.

Kyk wat leer die Here ons van hierdie vryheid. Die duiwel beloof vryheid, maar in werklikheid is dit slawerny. Dis slawerny van sonde.

Die sonde lyk en klink altyd baie aanloklik en beter as wat dit in werklikheid is. Sonde bring altyd die teleurstelling in 'n mens se hart omdat dit nie gee wat dit beloof nie.

Om dit prakties te illustreer kan ons dink aan ‘n student. Daardie student kan redeneer dat dit wonderlik is om uiteindelik onder sy ouers se toesig uit te kan wees. Hy kan nou doen net wat hy wil, wanneer hy wil. Daardie vryheid is begeerlik, maar dit is ook 'n leuen.

Indien daardie student die vryheid aangryp om te doen wat hy wil sonder om verantwoordelik te wees, sal die gevolg wees dat hy heel moontlik sy akademiese jaar druip.

Wanneer daardie student hom egter onderwerp aan die nodige dissipline en daarom hard leer en die klasse bywoon, sal hy die VRYHEID daarvan beleef om daardie werk te kan doen wat hy sy lewe lank begeer het.

Net so maak die Here aan ons sy wil bekend om ons daardeur te beskerm en aan ons 'n heerlike vryheid te gee. Die vryheid om onder God se heerskappy te leef. ‘n Vryheid wat met wonderlike voorregte gepaard gaan. Dit beteken wel dat jy jou moet onderwerp aan die wil van God.

Adam en Eva het gekies om vryheid aan te gryp wat die duiwel hulle gebied het en die konsekwensies daarvan was jaloesie en moord (Kain en Abel), seksuele perversiteit (Lot) en haat (Jakob en Esau).

In Jesus kry elkeen van ons hierdie heerlike genade om nee te kan sê. Hy het die leuens deur sy Woord en Gees kom oopvlek vir wat dit is. Hy wys ons daarop dat hierdie leuens nooit die beloftes kan nakom wat dit voorhou nie. Teleurstelling sal altyd aan die orde wees indien ons hierdie aardse vryheid wil navolg.

Ware vryheid kry ons wanneer ons onsself aan Christus onderwerp. Hy skenk ons lewe. Ons sien in Hom wat ware liefde is. Ons word verenig met die Almagtige, die Koning oor al die konings. Paulus beskryf dit so: “…die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê.” (Rom. 8:21)

In Christus kry ons deel aan hierdie heerlikheid om deel te wees van God se koninkryk. Hierdie vryheid wat ons in Christus kry is by uitnemendheid beter as dit wat die wêreld aan ons voorhou. Dit is wel 'n pad van opoffering, maar dit lei tot groot seën. Daarom sê Jesus:

“Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” (Matt. 11:29-30)

Leef in hierdie vryheid wat Christus ons bied.

Vrae tot introspeksie:

a) Watter vryheid het jy al nagejaag wat vir jou met groot teleurstelling gelos het?

b) Hoe verstaan jy hierdie vryheid wat ons in Christus verkry?

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page