top of page

In Jesus sal jy nooit teleurgestel wees nie.

Teks: Genesis 27:18-29

Hierdie gedeelte beklemtoon die onherroeplike gevolge van sonde. Sonde beloof altyd iets mooi, maar daar is altyd groot teleurstelling wat daarmee gepaard gaan. Sonde veroorsaak ‘n ketting reaksie wat jou hele lewe versuur.

Toe Isak vir Jakob vra hoe hy dit reg gekry het om so vinnig die wild te kry om die maaltyd voor te berei, het hy ‘n ideale geleentheid gehad om ‘n einde te maak aan die bedrieëry.

Hy kies egter om voort te gaan omdat hy dalk bang was vir die verleentheid of omdat hy die seën van sy pa as groter waarde geag het as die woord van die Here (vgl. 25:23).

Die gevolg is dat bedrieglikheid sy hele lewe deurweek en versuur het.

1. Sy bedrog veroorsaak dat hy nooit weer sy ma kon sien nie omdat hy moes vlug vir Esau wat hom wou doodmaak.

2. Hy word later bedrieg deur sy oom Laban wat hom forseer om met Lea te trou terwyl hy met Ragel wou trou.

3. Sy kinders bedrieg hom met die bloed van ‘n boklam. Net soos Jakob ‘n boklam slag waarmee hy sy pa Isak bedrieg het. Net so het Jakob se kinders hom ook bedrieg deur die klere van Josef in die bloed van ‘n boklam te doop en te sê dat Josef dood is terwyl hulle hom verkoop het as slaaf.

Uit hierdie verhaal leer ons dus dat sonde altyd beter lyk as wat dit werklik is. Sonde beloof al hierdie mooi seëninge en dan loop dit uit op groot hartseer en teleurstelling.

Ons was almal al in so situasie soos Jakob waar ons die een leuen na die ander moet vertel net om die skande vir ‘n oomblik vry te spring. Net om dan later te sien hoe daardie sonde ons inhaal.

Dit is alleen God se beloftes wat vir ons ware seën inhou. Daarom staan daar ook geskryf:

“Kyk, Ek lê in Sion ’n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in Hom glo, word nooit teleurgestel nie.” (1 Pet. 2:6; vgl. ook Jes. 28:16).

God beloof aan ons dat Hy ons sal verlos en met Hom sal verenig in die lewe hierna en Hy doen dit ook in Christus.

Wanneer ons aan hierdie belofte vashou, dan sal ons nie in desperaatheid vasgryp aan al die leë beloftes wat die wêreld maak nie. Ons het ‘n Rots wat vasstaan en in wie ons groot vreugde ontvang.

Vrae tot introspeksie:

a) Watter sonde het jy al gedoen wat op die oog af belowend gelyk het, maar tot groot hartseer en teleurstelling gelei het?

b) Dink 'n oomblik na oor die vreugde en vooruitsig wat jy in Christus het.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page