top of page

Leef in die lig van God se heerlikheid

Teks: Genesis 1:1-27

Op die vierde dag het God eers die son en maan gemaak om tyd aan te dui soos ons dit vandag ken. Daarom die vraag, waar het die lig vandaan gekom wat op die eerste dag gemaak is?

In Openbaring word daar so bietjie meer lig op hierdie saak gewerp wanneer daar staan:

“Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.” (Op. 21:23)

Met hierdie vers word ons dus daarop gewys dat die heerlikheid wat uit God straal genoegsaam sal wees om die hele stad te verlig.

In 'n sekere sin word ons dus hier gewys op die heerlikheid van God wat in die skepping geskyn het. Hierdie heerlikheid is egter deur die sondeval uitgedoof. God het hierdie heerlike skepping gemaak en die mens het dit deur die sonde kom vernietig.

God het die skepping gemaak sodat die hele skepping kan deel in sy heerlike teenwoordigheid. Dit is juis omdat daardie heerlikheid, a.g.v. die sondeval, uitgedoof is dat Paulus in Romeine sê:

“Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting.” (Rom. 8:22)

Die hele skepping sug nou oor die vernietiging wat die sondeval veroorsaak het.

Die evangelie gee ons egter die wonderlike hoop dat God nie die mens in sy donker sonde alleen gelos het nie. Hy het die mens kom herskep. Hy blaas die lewenslig weer in die mens deur Christus wat vir ons sonde betaal en die Gees wat hierdie lig van die evangelie in ons harte laat brand.

Ons kan nou weer in die heerlikheid van God se teenwoordigheid wandel. Nou ten dele, maar eendag ten volle.

So wanneer jy weer sug oor die sonde wat jy in en om jou beleef, dink daaraan dat Christus aan die kruis gesterf het sodat ons eendag totaal van hierdie ellende verlos kan word.

Vrae tot introspeksie.

a) Wat leer ons hier rondom die effek wat die sonde op die skepping gehad het?

b) Hoe inspireer die genade wat ons in Christus ontvang jou in die hantering van die effek wat sonde op jou lewe het?

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page