top of page

Leef met die hoop op ‘n ewige lewe

Teks: Genesis 50:22-26

Hierdie gedeelte wys ons dat Josef gesterf het met dieselfde gesindheid as waarmee hy gelewe het. ‘n Gesindheid van hoop en vertroue op God se beloftes.

Die Nuwe Testament sluit daarby aan wanneer daar staan:

“Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam.” (Heb. 11:22)

Josef se dood was beslis nie die einde van sy geloofspad nie. Hy het geleef met die hoop op ‘n lewe in die beloofde land. ‘n Lewe in die ewige lewe saam met God. Hierdie geloof wat ons in Josef sien beskryf die Hebreërs skrywer soos volg:

“Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” (Heb. 11:1)

Die vraag wat ons onsself dus moet afvra is, “Getuig ons lewens van hierdie hoop waarin ons leef?”

Ons lewe word dikwels bepaal deur die dinge wat ons hier op aarde kan sien. Dit is waarin ons glo en daarom word ons dikwels teleurgestel wanneer dinge nie uitwerk soos wat ons beplan het nie. Ons word moedeloos en hopeloos.

As gelowiges moet ons ook vashou aan die beloftes wat die Here in sy woord aan ons maak, al kan ons dit nie sien nie en al klink dit onwerklik.

Ons kan aan hierdie beloftes vashou. Josef se lyk het vir ongeveer vierhonderd jaar in Egipte gelê voor die uittog uit Egipte. Baie tyd het dalk verloop, maar een ding staan vas, God is getrou aan sy woord.

Ons sien dit ook in die belofte van ‘n Messias wat uit die stam Juda gebore sal word (Gen. 49:10). Jesus, die Christus is op God se bestemde tyd gebore en Hy het vir ons sonde kom sterf. Ons geloof hou daarom vas aan hierdie vaste hoop dat ons eendag weer met Christus verenig sal word.

Moenie hoop verloor omdat soveel tyd verloop het van Christus se koms af nie. Tyd is vir God relatief, maar sy beloftes staan vas.

Leef elke dag met die hoop dat God by ons is en ons eendag weer volkome met Hom sal verenig.

Vrae tot introspeksie:

a) In watter opsig kan jy meer in hierdie hoop op die ewigheid saam met God leef?

b) Wat het jou in hierdie gedeelte opgeval?

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page