top of page

Vernedering kom voor verheerliking

Teks: Johannes 17:1-12

Teksvers: Joh. 17:

In vers een praat Jesus van sy dood asof dit deel van sy verheerliking is. Die tyd het aangebreek vir sy dood. Hy moet die grootste vernedering op sy skouers dra en dit is om namens die wêreld die vloek van God op die sonde te dra. Hy sterf aan ‘n kruis en Hy word deur sy Vader verlaat.

Jesus weet egter dat hierdie vernedering deel van die pad is om by die verheerliking te kom en daarom hou Hy sy oë op daardie eindpunt.

Dit is menslik om weg te skram van enige vorm van vernedering. Dag na dag is ons hard besig om aan ons aansien in hierdie wêreld werk. Ons probeer onsself verheerlik. Ons probeer vir onsself naam maak en wanneer ons op een of ander manier verneder word of wanneer ons dalk foute maak dan doen dit baie skade aan hierdie ‘naam’ van ons.

Die gevolg is dat ons swyg oor ons terugslae en foute. Ons gee aan mense net die inligting wat nodig is om onsself goed te laat lyk.

Dit plaas ontsettend groot druk op ons. Jy werk hard om raakgesien te word. Jy probeer alles om jou skoonheid te behou. Dalk moet jy kophou met al die leuens wat jy oor jouself aan die wêreld voorhou.

Hierdie begeerte vir 'n goeie naam lei ons tot sonde. Dit bring die eie-ek na vore en dit maak van ons selfsugtige mense.

As gelowiges kry ons in hierdie gedeelte 'n heerlike troos. Ons sien dat God ons langs die weg van vernedering ook verheerlik.

Ons grootste vrees is dat ons nie waardig is nie en ons is dit ook nie, maar in Christus het dit verander. Ons word waardig gemaak deur Jesus.

Jesus se dood, wat die dieptepunt van sy vernedering was omdat Hy van God verlaat is en ons sonde op Hom geneem het, juis daardie pad lei tot sy verheerliking.

Die feit dat Hy gehoorsaam was aan die Vader tot in die dood, wys dat Hy waardig is om geëer te word.

Daarom herinner die kruis ons daaraan dat ons deur Jesus nuut gemaak is. Ons hoef nie meer iets voor te hou wat ons nie is nie want in Christus is ons waardig gemaak. Ons is deel van sy familie.

Hoe lyk iemand wat onder hierdie Familienaam leef?

1. Hy ken God (vs. 3)

Die ewige lewe word hier gedefinieer as kennis van God en die Seun. Deurdat ons God se wil ken, nastreef en vashou aan die soenverdienste van die Seun, besit ons nou reeds die ewige lewe. Daarom staan ons goeie lewe nie sentraal nie, maar Jesus se lewe. Ons het nie meer nodig om te bewys dat ons werd is om geëer en gerespekteer te word nie, want ons is dit nie werd nie. Jesus maak ons waardig deur in ons plek te sterf en ons aan God te bind.

2. Hy verheerlik die Seun (vs. 10)

Die ware gelowige verheerlik Christus deur sy lewe. Hoe kan ons Hom verheerlik?

Jesus sê dat Hy die Vader verheerlik deur die werk te doen wat die Vader aan Hom gegee het (4). Net so moet ons nou die Seun verheerlik deur die werk te doen wat Hy ons gegee het om te doen nl. om oor sy verlossingswerk te getuig.

Ons harte moet oorloop van vreugde oor die feit dat Hy ons vernedering in verheerliking verander het. Hy maak ons kinders van God. Dit is die heerlikste naam wat ons kan kry en ons kry dit alleen omdat Jesus vir ons gesterf het. Omdat Hy bereid was om verneder en verwerp te word.

Vrae tot introspeksie:

a) Waar in jou eie lewe sien jy dat jy ook hierdie stryd veg? Die stryd om waardig te voel en te lyk in jou eie en ander mense se oë.

b) Hoe help Christus ons om ons perspektief te verander?

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page