top of page

Wraaklustigheid word in Christus gesmoor

Teks: Genesis 9:1-19

Hierdie gedeelte laat mens nuut dink oor die lewe. Die reënboog is ‘n belofte van lewe.

Voor die sondeval was dit nie nodig om diere dood te maak nie. Die eerste dier wat doodgemaak is, was deur God doodgemaak met die doel om die mens se naaktheid te bedek. Daardie bloed wat vergiet is moes heenwys na die volmaakte Lam van God wat ons sonde met sy bloed sal kom bedek.

Die mens se sonde het egter so toegeneem dat hulle ook mekaar begin doodmaak het.

Hier sien ons nou dat God 'n vergunning maak. Al die diere sal tot die mens se beskikking wees om van te eet, maar daar is 'n voorwaarde. Die bloed van daardie dier mag nie geëet word nie, want die bloed is die teken van lewe.

Verder word die streng bepaling ook neergelê dat 'n mens nie 'n ander mens mag doodmaak nie. Hierdeur erken die mens dat lewe 'n gawe van God is.

Daar word ook twee redes gegee vir hierdie verbod naamlik dat God alleen die reg het om lewe te neem, omdat Hy die mens gemaak het (vgl. vs. 3). Die tweede rede is dat die mens God se verteenwoordiger is (vgl. Vs 6).

Hierin sien ons dat die sonde veroorsaak het dat die mens die skepping vernietig, eerder as om dit op te bou. Die sonde van die mens het gemaak dat hy bloeddorstig geword het.

Die mens is bloeddorstig omdat hy in beheer wil wees. Hy wil sy gesag afdwing op alles en almal. Hy wil besluit wie die reg het op lewe en wie nie.

God stel dit hier baie duidelik dat dit nie die geval is nie. Lewe kom van God en daarom is Hy in beheer. Hy sal reg en geregtigheid laat geskied (vgl. vs. 5).

Daarom is die reënboog so wonderlike teken wat die Here vir ons gee. Die reënboog herinner ons daaraan dat God aan ons lewe skenk.

As gevolg van ons sonde is ons veronderstel om doodgemaak te word. Dit sal net regverdig wees as God die gawe van lewe van die mens terug neem, maar in stede daarvan dat God weer die hele mensdom uitwis, stuur Hy sy eie Seun om in ons plek te sterf.

So wys die reënboog ons op God se genade. Ons sonde het veroorsaak dat Jesus die lewe moet leef wat ons moes leef en Hy moes die dood sterf wat ons moes sterf.

God bewys, deur Jesus, aan ons dat Hy in beheer is van lewe en dood en Hy skenk hierdie gawe aan wie Hy wil en wanneer Hy wil. Ons het nie nodig om wraak te neem nie, want God sal regverdig oordeel.

Vrae tot introspeksie:

a) Dink aan ‘n keer toe jy gevoel het dat jy iemand wil terugkry vir wat hy/sy aan jou gedoen het.

b) Watter vertroosting kry jy uit hierdie gedeelte?

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page