top of page

Bly getrou aan jou roeping...

Teks: Johannes 13:18-30

Teksvers: Joh. 13:19

Wanneer ons vers 20 lees, wil dit amper voorkom asof dit nie hier pas nie. Jesus sê dat elkeen wat sy gestuurde ontvang, ook vir Hom en die Vader ontvang. Dieselfde verklaring maak Jesus ook in Matteus 10:40. Daar stuur Jesus sy dissipels uit in die wêreld om die evangelie te verkondig. Dit terwyl Hy hier van hulle afskeid neem.

Dit lyk dus eers of hierdie konteks nie lekker pas nie. Wat ons dan wel rigting gee is die uitspraak in vers 19 wanneer Jesus sê:

“Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat Ek is wat Ek is.” (Joh. 13:19)

Die “Ek is wat Ek is” is dieselfde woorde wat God gebruik het toe Hy vir Moses in die brandende bos geroep het om die volk uit Egipte te lei.

Om die volk uit Egipte te kon lei, moes Moses eers met die verharde Farao onderhandel het. Dit was nie maklik nie en die volk het selfs in die proses baie moedeloos en opstandig geword, maar Moses moes nie twyfel nie. Hy moes onthou dat die God wat is wat Hy is, by hom is.

Wie Moses verwerp, verwerp ook die Een wat hom gestuur het en ons sien in die verhaal wat die gevolg van daardie verraad was. Die gevolg, was dat God se oordeel oor Egipte gekom het.

Nou staan die dissipels ook voor 'n groot opdrag en die versoeking sal groot wees om mismoedig te word deur die verraad van mense om hulle. Selfs verraad uit hul eie geledere, maar hulle moenie moedeloos word nie.

Vir ons as gelowiges is dit ook 'n groot vertroosting. In die uitvoer van ons roeping sal ons ook met baie verraad te doen kry. Verraad selfs uit die kringe baie naby aan ons. Dalk selfs vriende en familie wat teen ons uitvaar. Dit mag dalk voel asof die hele wêreld teen ons draai.

Wat ons nou hier leer is dat Jesus met goeie rede ontsteld geraak het oor Judas se verraad. Daardie verraad het daartoe gelei dat Jesus gekruisig is en aan die kruis moes roep, “My God, My God, waarom het U My verlaat.”

God wat, “is wat Hy is”, het Hom verlaat as gevolg van ons sonde. Hy moes vir ons betaal, sodat ons nooit alleen hoef te wees. Sodat ons altyd kan weet dat ons God by ons is.

Die versoeking is groot om mismoedig te raak oor al die verraad om ons. Mense sal ons in die steek laat, maar God sal nooit. Die kruis van Christus herinner ons aan God se trou aan ons. Die God wat is wat Hy is, sal altyd by ons wees!!

Vrae tot introspeksie:

a) By watter geleentheid het dit vir jou gevoel of jy alleen is? Hoekom het jy so gevoel?

b) Hoe vertroos hierdie gedeelte jou in die uitvoer van jou roeping?

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page