top of page

Jesus, die weg tot 'n verhouding met God

Tema: Johannes 14:1-14

Teksvers: Joh. 14:9

In hierdie gedeelte gaan dit oor 'n verhouding met die Vader. Jesus sê dat Hy opvaar om vir ons plek gereed te maak by die Vader. Hy sal dan terugkom en ons saam met Hom daarheen neem. Dan sê Jesus dat hulle die weg daarheen ken.

Petrus sê in groot ontsteltenis dat hulle nie die weg ken nie, want hulle weet nie waarheen Jesus gaan nie.

Daarop sê Jesus dat Hy die weg na die Vader is. Niemand kan na die Vader gaan behalwe deur Jesus nie.

Filippus sê dat Jesus net aan hulle die Vader moet wys en dit sal vir hulle genoeg wees waarop Jesus sê, "Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus?"

Hierdie gesprek wys vir ons dat Jesus vir ons die weg baan om weer ‘n verhouding met die Vader te kan hê. Die probleem waarmee ons gekonfronteer word is dat ons eintlik glad nie vir Jesus ken nie. Filippus is al so lank by Jesus. Hy het selfs wonderwerke in Jesus se naam gedoen en tog ken hy Hom nog nie.

Jesus waarsku ook sy dissipels by 'n ander geleentheid wanneer Hy sê:

"Baie sal daardie dag vir My sê: 'Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?' Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree het." (Matt. 7:22)

Jy kan iemand ken omdat dit vir jou tot voordeel is om die persoon te ken of jy kan die persoon werklik ken. Hierdie verskil sien ons dikwels in ons verhouding met ons ouers.

As kind ken jy jou ouers. Jy word immers by hulle groot. Maar wanneer jou pa winkel toe gaan en vra of jy saam met hom wil gaan, dan wil jy weet of jy iets kan kry. Die verhouding bestaan dus uit dit wat jy daaruit kan kry.

Dan word jy groot, jy gaan uit die huis uit en so verander jou verhouding met jou ouers. Op 'n dag besef jy dat jy net by hulle wil wees. Jy wil tyd saam met hulle spandeer. Nie om iets te kry nie, inteendeel. Jy gee. Jy gee jou tyd. Jy koop wat hulle nodig het. Jy sien om na hulle behoeftes.

Jou verhouding het verander van net ken, tot 'n innige ken. Dit is ‘n ken wat gekenmerk word deur waardering en innige liefde.

Jesus roep vir Filippus hier op om homself te ondersoek. Net so roep Hy ook elkeen van ons op om onsself te ondersoek. Het ons verhouding al daardie volwassenheid bereik?

'n Goeie toets in die verband is om te kyk na wat ons van God vra en of ons kan berus by God se wil vir ons lewe (vs. 14). 'n Kind raak opstandig wanneer sy pa nie vir hom gee wat hy vra nie. 'n Volwassene gee nie om wat hy van sy pa kry nie, solank hy net saam met sy pa kan wees.

Indien jy nie kan vergewe, berus in jou verlies of oor die seer kan kom nie dan wys dit dat jy nog nie jou Verlosser werklik ken nie.

Hoe leer ons Hom ken? Jesus sê dat Hy die weg, die waarheid en die lewe is (vs. 6).

Weg

Daar is net een weg tot die Vader en dit is deur Jesus. Deur die kruis het Hy vir ons die brug gebou om weer 'n verhouding met die Vader te kan hê. Daarom moet ons Jesus ken. Ons moet die Woord lees en oordink. Hierdie geloofskennis en vertroue in Christus, lei ons op die weg na die Vader. Hy moet ons alles wees. Niks mag sy plek inneem nie.

Waarheid

Jesus openbaar aan ons hierdie heerlike waarheid. Ons is nie waardig om 'n verhouding met die Vader te hê nie, maar Jesus het die waardige lewe kom leef wat ons moes leef. Netso het Hy ook die dood gesterf wat ons moes sterf.

Die gevolg is dat Hy sy waardigheid soos 'n kleed oor ons hang. Ons is vrygespreek en het daarom vrye toegang tot God, want Jesus was bereid om in ons plek afgesny te word. Hierdie waarheid moet bepaal hoe ons oor onsself dink.

Lewe

Ons kan nou lewe. Ons kan vergewe en ons kan oor daardie verhouding kom wat geëindig het , want die genesende krag van Christus se verlossing is in ons werksaam. Ons het hierdie verhouding met God wat ons genees van alle seer. Deur sy liefde word al ons trane afgedroog.

Dit maak dat ons kan aan beweeg. Ons kan opstaan want ons leef in hierdie hoop en liefde van ons Verlosser.

Vrae tot introspeksie:

a) Watter tekens is daar in jou lewe wat wys dat jy al hierdie geestelike volwassenheid in jou verhouding met Jesus bereik het?

b) Wat leer jy uit hierdie gedeelte oor die manier waarop jy in hierdie verhouding met Hom kan groei?

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page