top of page

Christus red ons uit die put van ellende

Teks: Genesis 40:1 -23

Die uitlê van drome was vir die heidense volke van groot waarde omdat hulle oortuig was dat jou toekoms deur jou drome bepaal word en nie deur God nie.

Daarom stel Josef dit baie duidelik dat God elke droom se uitleg ken (vs. 8). Daarmee erken Hy God se mag en gesag ook oor ons drome.

Die ironie is nou dat wanneer Josef die droom van die skinker uitlê en die gunstige uitleg hoor, begin hy twyfel oor sy eie toekoms. Die man wat die drome oor die toekoms uitlê, moet pleit sodat sy eie toekoms nie tevergeefs is nie.

In ‘n sekere sin was hierdie gebeure vir Josef ‘n ligpunt. Uiteindelik is daar iemand wat hom dalk uit sy ellende kan help. Iemand wat aan hom kan dink en sy saak by die Farao kan stel.

Dit is maklik om te sê dat ons vir God met ons toekoms moet vertrou, maar wanneer ons, soos Josef dit hier beskryf, in die “gat” is of die spreekwoordelike put, dan wil ons ook twyfel. Dis nog erger wanneer die een teleurstelling na die ander oor ons pad kom.

Hierdie gedeelte leer ons dus weer dat ons nie ons hoop op feilbare mense moet stel nie.

In vers 23 staan dat die hoof van die skinkers nie aan Josef gedink het nie. Dis dieselfde woord wat in hoofstuk 8 gebruik is toe God aan Noag hulle gedink het en ‘n einde aan die storm gemaak het. Dit is ook dieselfde woord wat gebruik word om te wys dat God aan Ragel gedink het en ‘n einde gemaak het aan haar kinderloosheid (Gen. 30:22).

Anders as mense, vergeet God nie van ons nie. Hy dink aan ons en dan red Hy ons uit ons ellende.

Hierdie gedeelte getuig ook van hierdie redding omdat God die heeltyd by Josef was. God het die mense rondom Josef goedgesind gemaak teenoor hom en Hy het aan Josef die vermoë gegee om die drome reg uit te lê (vgl. Gen. 40:8).

Vir ons as gelowiges geld dit soveel te meer. Ons sien hoe God aan ons gedink het deurdat Hy sy Seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Hy het ons nie aan ons sonde oorgelaat soos ons verdien nie, maar ons kom red. Hy kom maak ‘n einde aan die ellende waarmee ons in hierdie wêreld te doen kry deurdat Hy vir ons aan die kruis sterf.

Hy kom red ons uit hierdie donker put wat veroorsaak is deur ons sonde en ellende en Hy bewerk vir ons ‘n heerlike toekoms!!

Daarom hoef ons nie bekommerd te wees oor ons toekoms nie. Dit maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie, ons lewe sal uitloop op die heerlikste sukses! ‘n Ewigheid saam met die Allerhoogste God.

Dit is daardie gedagte wat ons moed gee wanneer ons, soos Josef, in die spreekwoordelike put is. Op God se tyd sal Hy uitkoms gee, want Hy is in beheer van ons toekoms.

Vrae tot introspeksie:

a) Dink aan ‘n situasie waar jy meer op mense vertrou het as op God en hulle jou toe in die steek gelaat het.

b) Wat leer jy in hierdie gedeelte rondom die getrouheid van God?

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page