top of page

Daar is geen alternatief... - Joh. 6:60-71

Teks: Johannes 6: 60-71


Die menigte wat agter Jesus aangeloop het om al die wonderwerke te sien het hier voor 'n kruispad te staan gekom. Die feit dat Jesus in die vorige perikoop geleer het dat jy sy liggaam moet eet en sy bloed moet drink om gered te word, was vir hulle verregaande (vgl. Joh. 6:53). Hulle was nie bereid om daaraan gehoor te gee nie en die gevolg was dat hulle omgedraai het en weggeloop het. Daarna het net die twaalf agterbly.

Johannes maak dus onderskeid tussen twee tipe dissipels. Die ware en valse dissipels. Vir die valse dissipels gaan godsdiens oor al die wonderlike en asemrowende dinge wat hulle hoor en sien. Hulle "geloof" word aangevuur deur die een wonderwerk na die ander. Toe die wonderwerke egter ophou, was daar vir hulle niks meer oor nie en daarom het hulle besluit om om te draai en weg te gaan (vs. 66). Hierdie is egter glad nie ongewoon nie. Ons sien dikwels dat gelowiges getrek word deur die groot getalle en indrukwekkende gebeurtenisse. Hulle verwag dat die groot menigtes tot geloof moet kom en kerk toe moet gaan en word dan dikwels afgesit deur die handjie vol mense by die kerk.

Die realiteit is dat indien jy kerk toe gaan om iets vir jouself te kry, jy skielik op 'n dag gaan agterkom dat dit dalk nie meer vir jou is nie. Die musiek is dalk nie inspirerend genoeg nie, jou gunsteling dominee aanvaar ‘n beroep na elders of jou goeie vriende in die kerk trek weg.

Skielik word ons ook gekonfronteer met die vraag, “Wil jy nie ook maar weggaan nie?”.

Net die klein handjie vol getroue dissipels sal oorbly. Die ware dissipel besef dat daar niks is om na toe te gaan as hulle nie vir Jesus het nie. Hy is hulle alles. Hy, en nie die wonderwerke nie.

Hier is veral drie goed wat die ware dissipel oortuig om by Jesus te bly. Drie goed wat hom laat vra: “Here, na wie toe sal ons gaan…?”

1. Daar is geen ander alternatief nie.

Die ware dissipel besef dat dit net deur die genade in Christus is dat Hy gered kan word. Ons sonde verhinder ons om na God toe te kan gaan. Indien Hy ons daarom nie in genade red nie, sal ons ewig verlore wees. Daar’s vir ons dus geen ander alternatief as om aan Jesus se verlossing (sy liggaam en bloed) vas te hou nie.

2. Lewe is alleen in Jesus te vind

Verder lei hierdie weg deur Jesus ons na die lewe. Lewe wat ons natuurlik eers in die lewe hierna ten volle sal beleef, maar as gelowiges ervaar ons nou reeds iets van die heerlikheid van daardie ewige lewe.

Ons ervaar dit in die vrede en hoop wat ons nou reeds ontvang.

3. Hy is die Heilige van God.

Die ware dissipel besef ook dat Jesus iemand baie spesiaal is. Hy is die Een wat deur God gekies is om die wêreld van die dood te kom red. Hy is die Messias en daar is niemand anders wat ons kan verlos, behalwe Hy nie.

Wees ‘n ware dissipel wat besef dat daar geen ander alternatief is as om in ons Here Jesus te glo. Hy gee lewe en is die Heilige van God!!

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page