top of page

Jesus is alles wat ons nodig het! - Joh. 6:22-40

Teks: Johannes 6:22-40


In vers 30 vra die skare dat Jesus vir hulle ‘n wonderteken moet gee sodat hulle in Hom kan glo. Dit is ‘n vraag wat getuig van hulle geestelike blindheid en selfsugtige nuuskierigheid.

Hulle redeneer dat die vermeerdering van die brood klein is in vergelyking met wat Moses in die woestyn gedoen het. Hulle wil hê dat Jesus die hele volk moet voed op dieselfde skaal as wat destyds in die woestyn gebeur het (vgl. Eks. 16).

Ook hoor en sien ons dit vandag by mense. Mense wat sê dat hulle sal glo as God hulle kind genees of hierdie of daardie wonderwerk doen. Tog is hierdie tipe redenasie baie selfsugtig. Dit is soos 'n kind wat alles het wat hy begeer, maar dan daarop aandring dat sy ouers ook vir hom 'n kar moet koop as hulle hom regtig liefhet. So asof die kar die bewys kan wees dat hulle hom liefhet.

Netso redeneer ons ook in ons verhouding met die Here. Ons het reeds alles in Christus ontvang wat ons moontlik kan nodig hê, maar dring tog daarop aan dat die Here hierdie ekstra wonderwerke in ons lewe moet doen om te bewys dat Hy werklik lief is vir ons.

Daarteenoor het Jesus nie gebid dat die Vader daardie lydensbeker van Hom moet wegneem as Hy werklik lief is vir Hom nie. Dit sou 'n belediging gewees het vir God se Almag en heerlikheid. Tog, doen ons dit sonder om twee keer daaroor te dink.

Om Jesus daarom onvoorwaardelik lief te hê, moet ons verstaan wat Hy ons hier leer.

Hy is die ware brood. Brood wat ons nodig het om ewig te leef.

Die manna wat God in die woestyn gegee het was tydelik en dit het vergaan. Dit was maar net 'n skaduwee van die werklike wat sou kom. Jesus is die brood wat ewige lewe gee. Hy gee hierdie lewe ook nie net vir een enkele volk nie. Sy verlossingswerk is groot genoeg sodat die hele wêreld deel daarin te kan hê.

Ons het daarom reeds meer ontvang as wat nodig is. Deur voorwaardes te stel, wys ons dat ons die grootste gawe wat ons reeds deur die verlossing van Christus ontvang het, nog nie werklik verstaan nie.

Hy skuld ons niks en tog gee Hy vir ons alles (sy lewe) met die doel om ons te red.

Verder gee Hy sonder voorwaardes.

In vers 40 staan:

“Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê…” (Joh. 6:40)

Sien jy hoe maklik maak die Here dit vir ons. Hy verwag nie van ons om eers ons naaste volmaak lief te hê nie. Hy sou dit wel van ons kon eis, maar ons kan nie daardie hoë standaard van heiligheid nakom nie (vgl. Rom. 3:9-20).

Daarom die genade……al wat ons moet doen is glo! Ons moet glo dat Jesus volmaak gehoorsaam was, in ons plek. Ons moet glo dat Hy die straf van ons sonde op Hom aan die kruis gedra het. Hy is vervloek deur God, sodat ons vrygespreek kan word.

Dit is hoe lief God ons het. Al is ons swak en sondig, doen Hy alles in sy vermoë om ons deel van sy koninkryk te maak. Wie is ons dan om eise aan God te stel om sy liefde te bewys as Hy reeds so groot liefdesdaad aan ons bewys het?

In Jesus het ons reeds alles ontvang wat ons nodig het!

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page