top of page

Deur Christus alleen...

Teks: Genesis 10:1-32

Die oorkoepelende doel van die boek Genesis, was om die Israeliete te leer waar hulle vandaan kom en met wie hulle te doen sal kry wanneer hulle die beloofde land Kanaän inval. Hierdie doelwit word op ‘n besondere manier bereik in hierdie hoofstuk.

Die mense, in die land wat Israel gaan inval, is nie vreemdelinge nie. Hulle is op 'n manier aan die Israeliete verbind, want hulle is ook uit die nageslag van Noag.

Verder dateer een van die redes waarom die volk Kanaän gaan inval, terug uit die tyd van Noag.

Gam was Noag se seun wat hom gespot het. Sy nageslag was Kus, Egipte, Put en Kanaän. Net na die bespotting staan dan ook:

“Vervloek is Kanaän! ’n Nikswerd slaaf sal hy wees, in diens van sy broers.” (Gen. 9:25)

Die gevolg van Gam se sonde was dat die Israeliete later die land wat Gam se nageslag besit het, ingeval en bewoon het.

Die wonderlike is egter dat hoofstuk tien nie die klem laat val op die sonde van Gam nie, maar op die feit dat hulle almal uit die nageslag van Noag kom.

Die feit dat God Sem se nageslag kies om die beloofde land te erf en nie Gam of Jafet s’n nie, is bloot genade.

Genesis maak dit baie duidelik dat daar nie op aarde 'n mens is wat waardig is om God se kind genoem te word nie. Almal faal. Almal het ontaard.

Daarom moes Jesus kom om vir ons sonde te sterf. Hy is die volmaakte Seun van God in wie 'n nuwe begin vir die mens moontlik was. Almal wat uit Hom gebore word sal waardig wees om deel te wees van God se koninkryk.

Die enigste manier hoe ons uit Jesus gebore kan word, is deur 'n vasstaande geloof in Hom. Geloof plaas ons in die nageslag van Christus. Geloof dat Hy ons gered het deur vir ons sonde aan die kruis te betaal.

Hierdie redding is deur geloof alleen en nie op grond van enigiets wat ons doen nie.

Vrae tot introspeksie:

a) Wat het jou in hierdie gedeelte opgeval?

b) Hoe kenmerk hierdie genade jou lewe?

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page