top of page

Die sonde wat ons met alle mag ontken... - Joh. 7:45-52

Teks: Johannes 7:45-52

Fokus: Joh. 7:52


Volgens die HAT is 'n Fariseër iemand wat 'n huigelaar, eiegeregtige persoon of skynheilige is.

In hierdie gedeelte kry ons te doen met een van die eienskappe van die Fariseërs. Hulle is eiegeregtig. Hulle kyk neer op mense wat nie soos hulle is nie, want in vers 49 verwys hulle na die volk as 'n vervloekte klomp wat nie hulle wet ken nie.

Wanneer Nikodemus vir die wagte en Jesus opkom, dan maak hulle nog 'n opmerking wat daarop wys dat hulle neerkyk op mense wat nie soos hulle is en dink nie. Hulle vra of hy nie ook uit Galilea kom nie.

Dwarsdeur hierdie hele gedeelte sien ons dat die Fariseërs dink dat hulle alles weet en ken. Hulle word nie mislei nie (vs. 47), hulle ken die wet (vs. 49) en hulle ken die skrif beter (vs. 52) as enige iemand anders.

Die ironie van hoogmoed is dat niemand sal wil erken dat hulle hoogmoedig is nie. Dit is seker een van die moeilikste sondes om te erken, en tog is dit die mees algemeenste sonde. Interessant is om te sien hoeveel die Here ons in die Bybel teen hoogmoed waarsku.

Sonde het ook begin deur hoogmoed. Die duiwel het vir Adam en Eva gesê dat wanneer hulle van die verbode vrug eet, hulle soos God sal wees deurdat hulle alles sal kan ken (vgl. Gen. 3:5).

Ons wil soos God wees. Ons wil alles ken. Ons wil presteer en suksesvol wees, want dan sal ons waardig wees. As jy mooi is, sal jy geneig wees om neer te kyk op mense wat nie so mooi soos jy is nie. As jy baie slim is, sal jy neerkyk op mense wat nie so slim soos jy is nie. Jy sal maklik ongeduldig raak, want hoe is dit moontlik dat iemand nie dit of dat kan doen en verstaan nie....Netso kan jou goeie lewe of bybelkennis ook ‘n rede tot hoogmoed wees.

Indien ons teen die hoogmoed in ons wil stry, moet ons bewus wees van twee belangrike feite.

Ons moet weet wie ons was

Voor die troon van die Here is ons niks anders as die persoon langs ons nie. Dit maak nie saak hoeveel grade jy het, of hoe ryk jy is, of hoe mooi jy is nie. Wat saak maak is dat ons almal bevlek is met die sonde. Daar is nie een regverdige nie, nie een nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard (vgl. Rom. 3:10-20).

Ons moet bewus wees van ons diep ellende. Voor ons dit nie besef nie, sal ons altyd op ons eie krag staatmaak. Ons sal vashou aan daardie rykdom, aansien of skoonheid wat ons anders en beter maak as ander. Ons sal veg daarvoor. Ons sal mense seermaak en afkraak, want dit sal ons beter laat voel oor onsself. Eers wanneer ons besef dat dit ons niks help nie en nutteloos is, sal ons ons redding op 'n ander plek begin soek.

Ons moet weet wie ons nou is.

Wanneer ons weet hoe diep ons ellende is, sal ons noodgedwonge in die arms van Jesus val. Daar is geen ander uitweg uit ons ellende nie. Hy is die enigste een wat ons kan red. Ons sal besef dat net sy Verlossing ons waardig kan maak.

Sodra ons dit besef sal ons nie meer neerkyk op ander nie. Hoe kan ons? Ons verlossing maak ons tog nie beter nie, dit wys ons net op die groot genade. Dit is nie ek wat dit doen nie, maar Jesus. Jesus het alles in ons plek gedoen en daarom kom die eer nie aan ons toe nie maar aan Hom alleen (vgl. Ps. 115:1).

Ons moet alleen aan Jesus se verlossing vashou. Net daarin kan ons die waardigheid ontvang wat ons diep in ons hart begeer. 'n Waardigheid wat ons nie beter as ander maak nie, maar waardigheid wat my deur die genade nuut maak. Kind van God maak…

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page