top of page

Soek die Waarheid in opregtheid - Joh. 7:40-44

Teks: Johannes 7:40-44

Fokus: Joh. 7:42


Hierdie gedeelte wys hoe blind die mens kan wees vir die geestelike waarheid. Jesus is uit die nageslag van Dawid en boonop is Hy ook in Betlehem gebore.

Ons ervaar hierdie blindheid dikwels in ons eie lewe.

Dit is soos 'n persoon wat graag 'n kar wil koop. Hy kyk daarna en is oortuig daarvan dat dit die kar is wat die Here oor sy pad gebring het. Dan gaan vra hy die raad van sy vriende en hulle raai hom af om dit te koop, maar ten spyte van die raad gaan hy en koop steeds die kar. Later sien hy dan dat hy 'n fout gemaak het, maar dan is dit te laat.

Iets soortgelyks sien ons nie net in die Jode se reaksie nie, maar ook in ons eie geloofslewe. In jou hart weet jy dat daardie verhouding, die tydskrif of boek of TV program jou ongemaklik stem, tog bly jy dit kyk of lees. Ons kry dit selfs reg om, soos die Jode hier, dit uit die Bybel te regverdig.

Ons is blind omdat ons begeertes ons blind maak vir die waarheid. Ons oortuig onsself dat ons in beheer is van ons omstandighede. Daarom waarsku Paulus ook die gemeente in Korinte as hy sê:

“Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” (1 Kor. 10:12)

So, waar kry ons hierdie krag?

Ons krag lê in die Woord van die Here.

Jesus was vir ons hierin ‘n voorbeeld. Wanneer Hy versoek word in die woestyn, gebruik die duiwel die Woord om Jesus te oortuig om die verkeerde te doen (vgl. Matt. 4:1-11). Omdat Jesus egter die volle omvang van die Skrif ken en verstaan, kon Hy elke versoek teenstaan.

In opregtheid, sonder om sy eie wil voorop te stel, het Jesus gesoek na die wil van sy Vader.

Die Woord van die Here is ons swaard. Ons het nodig om dit goed te ken. Hoe meer die begeerte om Christus te ken in ons lewe ‘n werklikheid word, hoe meer sal ons die begeertes, wat die duiwel aan ons voorhou, kan weerstaan en weerlê deur die regte gebruik van die Skrif.

Daarom is dit belangrik dat ons deur die Woord en Gees die heerlikheid van Jesus se verlossing verstaan. Ons liefde vir Hom moet bo alles in ons lewe uitstyg. Daardie liefde gee ons krag om die versoekings teen te staan en Hom te volg as ons Verlosser.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page