top of page

Jesus, die lig wat vir ons lewe gee

Teks: Johannes 8:12-20

Teksvers: Joh. 8:12


Hierdie gedeelte maak melding dat Jesus op hierdie stadium in die voorhof van die tempel was waar die offergawekiste gehou is. Tydens die huttefees het die Jode in daardie vertrek vier groot goue lampe aangesteek om hulle te herinner aan die vuurkolom wat hulle voorouers deur die woestyn gelei het.

Met dit in gedagte sê Jesus in hierdie gedeelte dat Hy die lig vir die wêreld is en wie Hom volg, nooit in die duisternis sal wees nie, maar hulle sal die lig hê wat lewe gee.

Soos die volk in die woestyn agter die vuurkolom aangeloop het tot in die beloofde land, so moet ons agter Jesus aanloop, want Hy lei ons na die ewige lewe.

Hierdie opdrag van Jesus, om Hom te volg, verwag van ons dat ons Hom met alles in ons sal volg. Ons moet onsself volkome aan Hom toewy net soos die volk destyds die wolkkolom en vuurkolom volkome vertrou en gevolg het.

Ons moet sy Woord in die Skrif volkome gehoorsaam. Die probleem is dat ons nie die Bybel baie goed ken nie en die gevolg is dat ons lewe ook dikwels daarvan getuig dat ons nie in hierdie Lig leef nie. Ons dwaal af. Ons volg ons eie kop net om onsself dan in totale duisternis te bevind. Ons wil self besluit wat vir ons goed is.

Ons besluit om die handleiding van die wêreld te volg en kort voor lank is ons net soos die Egiptenaars in die duisternis. Hierdie duisternis wat eindig in die Rooisee wat oor ons toevou… die ewige dood.

Daarom is dit belangrik om Jesus hier te sien vir wie Hy is. Jesus staan hier aan die begin van die herskepping. Net soos Hy aan die begin die lig en duisternis van mekaar geskei het, so het Jesus ook met sy verlossing die lig en duisternis van mekaar kom skei.

Deur Jesus se koms word die verwoestende duisternis van die sonde verdryf. Net hulle wat Hom volg ontvang egter hierdie lig en ons sal Hom alleen volg wanneer ons die liefde en genade sien waarmee Hy ons roep.

Ons moet sien hoe Hy die see van duisternis namens ons ingegaan het. Hy hang aan die kruis en sê, "My God, My God, waarom het U My verlaat."

Hy gaan namens ons daardie see van Godsverlatenheid in sodat ons nooit deur God verlaat hoef te word nie.

Jesus het die ewige duisternis ingegaan, sodat ek en jy die ewige lig mag ontvang. Volg Hom as die lig in jou lewe!

59 views0 comments

Comentarios


bottom of page