top of page

Die troos dat God in beheer is...

Teks: Johannes 19:1-16

Teksvers: Joh. 19:11

Hierdie gedeelte beskryf aan ons iets van die marteling waardeur Jesus is. Hy is gegésel.

Elkeen wat nie 'n Romeinse burger was nie, is gegésel met 'n instrument wat 'n kort houthandvatsel het. Dan is daar 'n paar leer riempies aan die hout vasgemaak en aan die punte van die leer, is stukkies yster of been vasgemaak. Met so hou is stukkies van jou vel uitgeskeur.

Hierdie marteling was so erg dat baie mense na so marteling gesterf het. Dit het ook daartoe bygedra dat Jesus so vinnig gesterf het (vgl. Mark. 15:44).

Nadat Jesus so gemartel is, het Pilatus Hom op 'n heel dramatiese manier (vgl. Vs. 4 & 5) uitgebring en ten toon gestel met die hoop dat die Jode al die beskuldigings teen Hom sal laat vaar.

Tog het hulle steeds geskreeu, "Kruisig Hom! Kruisig Hom!"

Ons sien hier iets van die onmenslike onreg wat Jesus aangedoen is. Tog hanteer Hy dit soveel anders as wat ons dit sou hanteer. Hy antwoord Pilatus met nugterheid en met groot vrede (vs. 11).

Ons stres en vloek, skel en oorreageer maklik, omdat ons onder die valse indruk leef dat ons in beheer is. Net soos Pilatus dink ons dat ons die mag het om elke uitkoms te bepaal (vgl. vs. 10). Dit is die rede waarom ons opstandig raak wanneer dinge lyk of dit buite ons beheer is.

Wat leer ons hier by Jesus van die manier hoe ons sulke moeilike omstandighede beter kan hanteer?

1. Erken die soewereiniteit van God

Dit is opvallend dat Jesus telkens in sulke uitdagende situasies verwys na die alleen heerskappy (soewereiniteit) van die Vader (6:44; 10:18; 17:12). Hy het sy vertroosting daarin gevind dat sy Vader in beheer van omstandighede is al lyk dit nie altyd so vanuit die mens se oog nie.

In hierdie geval put Jesus weer sy vertroosting in God se alleenheerskappy. Pilatus dink in hoogheidswaan dat Hy Jesus se lot kan bepaal, maar Jesus besef dat dit nie in mense se hande is nie. God beskik oor alles en Hy gee gesag aan dié wie Hy wil.

Jesus se kruisdood en opstanding moet aan ons daardie selfde vertroosting gee. Ten spyte van die onmoontlike situasies waarin ons onsself kan bevind, kan ons weet dat God in beheer is. Hy sal ons nie in die steek laat nie en Jesus se opstanding uit die dood is die bewys daarvan.

2. God sal regverdig oordeel

Jesus praat hier van groter skuld (vs. 11). Dit laat mens dink aan Jesus wat leer dat die een wat meer weet, groter skuld het (Luk. 12:47-48).

Pilatus is skuldig, maar dié wat Jesus uitgelewer het aan Pilatus het groter skuld. Dit is by name Kajafas en die res van die Joodse Raad. Hulle het al die profesieë van die Ou Testament tot hul beskikking gehad en geweet wat daar voorspel word rondom die Messias en tog het hulle Jesus uitgelewer.

Vir ons as mens is dit onmoontlik om oor ander te oordeel, want ons weet nie alles soos God nie. Daarom moet ons ook alles oorlaat aan God wat regverdig sal oordeel.

Buitendien verdien ons ook om geoordeel te word. Tog maak ons staat op die genade wat ons in Christus kry. Daarom moet ons die veroordeling soveel te meer aan God oorlaat. Hy sal op sy tyd regverdig oordeel.

Vrae tot introspeksie:

a) Gee ‘n voorbeeld van ‘n keer wat jy in ‘n situasie was wat jy nugter gebly het al was jy onregverdig behandel.

b) Wat het jou opgeval oor die manier hoe Jesus hierdie situasie hanteer?

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page