top of page

Getuienis dat Jesus waarlik opgestaan het – B

Teks: Johannes 20:11-18

Teksvers: Joh. 20:17

In vers 17 sê Jesus vir Maria om nie aan Hom vas te hou nie. Dit moet nie verstaan word dat sy nie aan Hom mag raak nie, want baie ander mense het na sy opstanding aan Hom gevat (vgl. Joh. 20:27; Matt. 28:9).

In Maria se geval wil sy vashou aan 'n aardse Here. Sy het nog pas naarstigtelik gesoek na Jesus se dooie liggaam. Sy wil Jesus by haar hê soos dit vroeër was, en dit kan nie. Jesus moet sy middelaarswerk voltooi deur ook op te vaar na die hemel en as Koning aan die regterhand van die Vader te sit.

Wat ons hier sien is dat dit moeilik is vir mense om die evangelie te aanvaar. Maria het net soos die dissipels baie tyd saam met Jesus spandeer. Ons leer in Lukas 8 dat Jesus sewe bose geeste uit haar uitgedryf het en sy word genoem onder die name van vrouens wat vir Jesus gesorg het. Net soos Johannes was sy ook by toe Jesus gekruisig is (Mark. 15:40). Dit terwyl die ander dissipels uit vrees weggekruip het.

Ten spyte van haar innige verhouding met Jesus, was Jesus se opstanding uit die dood en hemelvaart ook buite haar verstaan-raamwerk en daarom moeilik om te glo.

Daarom hoef ons ook nie skaam te wees om te erken dat dit soms vir ons moeilik is om te glo nie. Die belangrike is egter dat ons die Woord bly bestudeer. Dit is hoe ons ook by Jesus bly en kan sien hoe al die getuies genoegsame bewyse gee dat dit werklik so gebeur het.

Hier kry ons ook die nodige bemoediging en versterking.

Die bemoediging

Dit is opvallend dat Jesus hier vir die eerste keer na sy dissipels verwys as sy broers. Aan die begin het Jesus na hulle verwys as ondergeskiktes en voor sy dood het Hy na hulle verwys as vriende (Joh. 15:15). Daarmee toon Hy aan dat die verhouding tussen Hom en sy volgelinge aansienlik verdiep het deur sy Middelaarswerk.

Hy omskryf dan ook hierdie nuwe verhouding deur te sê, "Ek vaar op na My Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." (Joh. 20:17)

Die sonde het van ons vyande van God gemaak, maar deur Jesus se Middelaarswerk het ons die genade ontvang om in God se familie opgeneem te word (Rom. 5:10, 8:14-17). Ons is nou kinders en erfgename (Gal. 3:29).

Die versterking

1. Die graf

Wanneer Maria so naarstigtelik soek na die liggaam van Jesus, laat dit mens dink aan iemand van wie 'n geliefde gesterf het. Sy reuk bly nog 'n geruime tyd by jou deur sy/haar klere. Daarom hou jy daaraan vas.

Maria wou dieselfde met Jesus se liggaam doen. Deur sy liggaam kon sy nog 'n laaste iets van Jesus by haar hê om mee finaal afskeid te neem.

So word die graf ook een van die bewyse dat Jesus werklik opgestaan het. Indien die gelowiges 'n storie sou opmaak, sou die leë graf groot betekenis gehad het en daarom sou die presiese plek tot vandag toe bekend gewees het.

Jesus se opstanding en verheerlikte liggaam was egter baie belangriker as die leë graf en daarom was die presiese ligging van die graf binne enkele generasies vergete.

As gelowiges hou ons nie vas aan 'n graf of liggaam nie, maar aan 'n opgestane Here. Die Oorwinnaar!

2. Die vrou

Wat hierdie gedeelte verder beklemtoon is dat die eerste getuie van Jesus se opstanding, 'n vrou was. Enige geskiedskrywer sal vir jou kan sê dat die getuienis van 'n vrou nie geag is in die tyd van Jesus nie.

Die feit dat die evangelies spesifiek noem dat Jesus eerste aan Maria verskyn en vir haar beveel om die goeie nuus aan die ander dissipels te gaan vertel is daarom merkwaardig.

Indien die dissipels van Jesus die evangelie wou fabriseer met die doel om mense te oortuig van hierdie leer wat hulle verkondig, sou hulle beslis nie geskryf het dat 'n vrou die eerste getuie was nie. Dit sou afbreek doen aan die geloofwaardigheid van hulle saak.

Die enigste logiese rede waarom Johannes hier vertel van Maria as eerste getuie, is dat dit waar moes wees.

Indien jy daarom sukkel om hierdie evangelie as waarheid te aanvaar, gaan bestudeer dit. Moenie probeer vashou aan aardse goed nie, gaan na die opgestane Jesus toe. Bestudeer sy Woord en die heerlikheid daarvan, sal jou oorweldig.

Vrae tot introspeksie

a) Wat het jou in hierdie gedeelte opgeval?

b) Hoe kan hierdie getuienis die gelowige versterk in die geloof?

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page