top of page

Gebruik jou tyd in diens van God - Joh. 7:1-9

Updated: May 12, 2020

Teks: Johannes 7: 1-9

Fokus: Joh. 7: 7 & 8


Hierdie gesprek volg tussen Jesus en sy broers.

In vers ses sê Jesus vir hulle dat die tyd nog nie vir Hom reg is nie, maar vir hulle is enige tyd reg. Dan verduidelik Jesus wat Hy bedoel in die volgende vers. Daar sê Hy dat die wêreld hulle nie kan haat nie, maar die wêreld haat Hom, want Hy verklaar openlik dat die wêreld se dade sleg is.

So, die rede waarom enige tyd vir hulle reg is, is omdat hulle nog van die wêreld is. Hulle doen soos die wêreld hulle voorskryf om te doen en nie soos die Vader hulle beveel nie.

Wat opvallend hiervan is, is dat Jesus se broer – Jakobus, later ook 'n brief skryf waarin hy sê:

“Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ’n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.” Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ’n damp wat ’n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.”” (Jak. 4:14-15)

Jesus leer met ander woorde vir Jakobus dat ons hele lewe moet wys dat ons na God se wil soek en nie na die wêreld s'n nie.

Terwyl ons wil nog vir ons die belangrikste is, is ons deel van die wêreld. Ons sal dan self wil bepaal wat reg en verkeerd is. Teenoor ons sondige manier van tydsverbruik, het Jesus sy tyd op aarde gebruik om sondige mense te red van die verderf. Sy liefde vir ons word in hierdie handeling sigbaar.

Hy red ons deur Homself te verneder, want die Allerhoogste God moes die gestalte van ‘n mens aanneem. Hy sterf die dood wat ons moes sterf.

Groter liefde as dit kry mens nie.

Daarom moet sy liefde ons inspireer om ook ons tyd aan Hom te gee. Ons moet biddend soek en vra na sy wil sodat ons elke oomblik van elke dag so leef dat sy wil geskied. Net soos Jesus, (vgl. Joh. 4:34) moet dit ons voedsel wees om die wil van die Vader te doen.

Gebruik jou tyd om gehoorsaam te wees, want Jesus het elke oomblik van sy lewe gebruik om jou te red.

29 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


michael.hpsa
michael.hpsa
May 14, 2020

Die gedagte wat by my opkom is tydig en ontydig. Ons moet tydig en ontydig bid, tydig en ontydig Jesus se liefde uistraal, tydig en ontydig sout en lig vir die wereld wees, tydig en ontydig Jesus se hande en voete wees in hierdie wereld, tydig en ontydig in geloof wandel, tydig en ontydig vashou an God se beloftes, en tydig en ontydig getuig van Sy ewigheids liefde in ons lewens.

Like
bottom of page