top of page

Geloof in Jesus, nie sy wonderwerke nie - Joh. 2:23-25

Teks: Johannes 2: 23-25


Hierdie teks wys ons dat daar 'n verskil is tussen ware geloof en valse geloof. Hier word na mense verwys wat geglo het op grond van die wonderwerke wat hulle gesien het. Johannes lê baie klem daarop dat dit nie wonderwerke is wat sal maak dat ons glo nie, maar slegs die werk van die Heilige Gees (vgl. 6:30, 37, 65). Slegs hulle aan wie die Vader dit gee, sal glo.

Dit is belangrik dat ons onsself ook ondersoek. Waarop is ons geloof gebou? Dit gebeur maklik dat ons glo of sê ons glo, maar in werklikheid gaan dit vir ons oor wat ons kan kry, en nie oor wat ons reeds in Christus ontvang het nie.

Charles Spurgeon (19 June 1834 – 31 January 1892) was ‘n prediker in Engeland wat die storie vertel van ʼn boer wat met wortels geboer het. Hy het groot respek en waardering vir sy koning gehad en daarom het hy besluit om die mooiste en beste wortels vir die koning te vat om sy dankbaarheid so aan die koning te bewys.

Die koning was baie beïndruk met die boer en sê toe vir hom dat hy die grond wat langs sy plaas is, aan hom gee. Die boer is vol vreugde en dankbaarheid huis toe. Een van die koning se dienaars het hierdie hele situasie waargeneem en besluit dat hy sy stoetperd vir die koning sal gee. Indien die koning al daardie grond gee vir wortels, wat sal die koning dan nie gee vir ‘n stoetperd nie?

Die volgende dag neem hy sy stoetperd na die koning en sê dat hy vol waardering is vir wat die koning doen. Die koning het die perd gevat, omgedraai en weggeloop. Toe hy die verbasing op die man se gesig sien, sê hy vir hom, “Die boer het die wortels vir my as koning gegee, maar jy het die perd eintlik net vir jouself gegee.”

Hierdie man het die perd gegee om iets te kry.

Ons ware motief word dikwels eers sigbaar in tye van beproewing. Indien ons geloof in Christus oor onsself gaan, sal ons opstandig raak oor al die slegte dinge wat met ons gebeur. Ons sal met vrae worstel soos, “Hoe kan die Here so iets met sy kinders laat gebeur.” So asof ons beter verdien of beter is as al die ander mense in die wêreld.

Eintlik openbaar ons gesindheid net ons eie begrip. Dit wys dat ons nie verstaan wat ons reeds in Christus gekry het nie. Ons dien nie die Koning vir wie Hy in Homself is en vir wat Hy reeds in Christus vir ons gegee het nie. Nee, ons het ons eie agenda.

Ons is ook soos hierdie volgelinge wat Jesus volg met hulle eie vooropgestelde idees en voorwaardes. Dit gaan dan mos nie oor Hom nie, maar oor ons en ons behoeftes.

Indien ons dink dat die Here anders teenoor ons moet optree omdat ons sy kinders is, dan het Jesus mos soveel te meer rede gehad om daaroor opstandig te wees. Hy is die volmaakte Seun van God. Tog het die Vader toegelaat dat Hy verneder en gekruisig word.

Hy sterf ter wille van ons!!! Moet ons dan nie ook bereid wees om die moeilike omstandighede in die lewe te dra, omdat ons ons Koning liefhet nie?

Dink net aan wie Hy in Homself is. Hy het ons ontsettend lief. Soveel dat Hy mens word en vir ons sonde kom sterf. Hy red ons uit die ellende en elke wonderwerk wys op die wonderlike geestelike genesing wat Hy vir ons bewerk het.

Dit is wie ons moet liefhê en nie iemand wat ons uit ons ellende kan red of 'n einde kan maak aan ons swaarkry nie. Natuurlik kan Hy dit alles ook doen as Hy wil, maar as Hy nie wil nie, dan moet ook dit nie ons geloof in Hom beïnvloed nie.

Ons geloof moet nie afhang van wat Hy bereid is om vir ons te doen nie, ons geloof moet stewig geanker wees in die liefde wat Hy reeds aan ons bewys het aan die kruis. Groter liefde as dit, kry ons nie.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page