top of page

Jesus neem ons skande op Hom - Joh. 2:1-12

Teks: Johannes 2: 1-12


Ons kry hier te doen met 'n jong man wat op die voorpunt van sy huwelik staan. Hy is in die middel van hierdie heuglike gebeurtenis, maar dan gebeur daar iets wat vir hom tot groot skande kan wees.

Die wyn raak op!

Die rede waarom dit vir die bruidegom tot skande sou wees is omdat dit in daardie kultuur sou beteken dat hierdie bruidegom nie al die reëls vir die gasvryheid kon nakom nie. Dit sou vir hom nie alleen tot groot skande wees nie, maar die bruid se gaste sou hom ook kon aankla, omdat hy hulle moet vergoed vir die leed wat hulle aangedoen is.

Ons weet goed hoe dit voel om met ‘n rooi gesig te staan. Daardie situasie waar jy nie genoeg geld het om die ete namens jou meisie te betaal nie. Wanneer jy 'n fout by die werk maak, terwyl jy veronderstel was om te weet wat jy doen. Om sonde te doen en jy word uitgevang.

Daardie vernedering gee dikwels nie alleen jou ego 'n knou nie, maar dit kan ook die oorsaak wees dat 'n verhouding of werk op die rotse loop.

Ons ervaar iets soortgelyks in ons geestelike lewe. Hoe harder ons probeer, hoe meer staan ons met 'n rooi gesig. Indien ons eerlik is met onsself sal ons besef dat ons vêr te kort skiet. Ons staan met ons rooi gesigte voor die Allerhoogste. Ons verdien om ewig verwerp te word.

Voor ons aangaan, is dit belangrik om te sien wat Jesus doen. Hy beveel die kelners om die ses klipkanne, wat tussen negentig en honderd liter elk kon bevat, vol water te maak.

Die water in die klipkanne was gewoonlik gebruik vir die reiniging seremonies. Simbolies het die volk hulle met die water gewas as teken daarvan dat hulle sonde afgewas is.

Nou verander Jesus daardie water in die klipkanne, in wyn en dan is daar twee belangrike sake wat ons hier moet raaksien.

In die eerste plek is die seremoniemeester so beïndruk met hierdie nuwe wyn dat hy vir die bruidegom gaan sê: “’n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense genoeg gedrink het, die van swakker gehalte…” (vs. 10)

M.a.w. die reiniging wat Jesus bied is van beter gehalte as enigiets waarmee ons op hierdie aarde te doen kan kry. Sy bloed is vergiet sodat ons skande ewig van ons weggeneem kan word. Ons verlossing is soet! Dit is die beste nuus wat ons kan kry.

Dan moet ons ook in die tweede plek sien in watter oorvloed Jesus voorsien. Hy maak nie net van een kan wyn nie. Hy beveel die kelners om al ses vol water te maak en dan maak hy van alles wyn.

Daarmee word beklemtoon in hoeveel oorvloed ons redding ontvang. Ons is veronderstel om ewig vervloek te wees, maar God stuur sy enigste Seun om vir ons te sterf. Hy word vervloek, sodat ons vrygespreek kan word. Hy vergewe al ons menigvuldige sonde!

Daardie genade wat so soet en oorvloedig is, moet ons lewens verander. Ons moet ook met dieselfde oorvloed liefhê en vergewe en gehoorsaam wees.

Daarom gee hierdie wonderwerk by die bruilof in Kana vir ons groot troos. Net soos hierdie bruidegom van groot vernedering gered is, so het Jesus ons ook van vernedering en verwerping gered.

Ons verlossing in Christus is soet en dis oorvloedig!! Wees elke dag daarin verheug.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page