top of page

Liefde wat gevoed word deur jou verlossing...

Teks: Johannes 13:31-35

Teksvers: Joh. 13:34

Jesus het pas vir sy dissipels gesê dat Hy binnekort van hulle sal weggaan en dat hulle nie saam met Hom sal kan gaan nie. Daarom leer Hy hulle nou in hierdie gedeelte wat Hy van hulle verwag wanneer Hy weggaan.

Hy begin deur te wys dat Hy die Vader verheerlik omdat Hy getrou die Vader se wil uitvoer deur aan sy roeping getrou te wees. Netso moet ons ook die Vader en Seun verheerlik deur getrou aan ons roeping te wees. Die kern van ons roeping is hierdie nuwe gebod, naamlik liefde.

Streng gesproke is dit nie nuut nie, want God beveel die volk al in Deuteronomium 6:5 om Hom met hart, siel en al hul krag lief te hê. Verder leer Hy ook die volk in Levitikus 19:18 om mekaar lief te hê soos jy jouself liefhet.

Die rede waarom Jesus sê dat hierdie 'n nuwe gebod is, is omdat Hy vir hulle 'n nuwe standaard van liefde kom wys het. Hulle moet liefhê soos Jesus hulle liefhet. Sy liefde word nie beperk tot hulle wat goed doen aan Hom nie. Dit is 'n liefde wat gee sonder om iets terug te verwag.

Verder is dit liefde wat jou deur die krag van die Gees nuut maak. Slegs wanneer jy die heerlike liefde van Christus in jou lewe verstaan en slegs wanneer daardie liefde jou hart verander, sal jy ook so kan liefhê.

Wanneer ons so liefhet, sal almal kan sien dat ons sy dissipels is (vs. 35). Die gevolg is dan dat Hy verheerlik sal word. Hy word geëer omdat ons aan Hom getrou is.

Die rede waarom die liefdesgebod so moeilik vir ons is om na te kom, is ons eie eer. Dink so daaraan. Hoekom vind ons dit so moeilik om mense lief te hê wat ons te nakom, seermaak of beledig? Dit is omdat hulle ons eer aangetas het. Hulle het iets van ons mens wees beskadig en daarom is dit vir ons moeilik om dit sommer net agter ons te plaas. Ons wil hê dat hulle ons op een of ander manier daarvoor moet vergoed.

Nou leer Jesus ons hier dat hierdie nuwe liefde van ons verwag om ten spyte van die leed wat ons aangedoen is, steeds lief te hê.

Hoe kry ons dit reg om so lief te hê?

Die krag om so lief te hê, lê in vers 31-32. Dit is waar Jesus sy krag kry om so lief te hê. Sy vervulling kom vanuit sy eenheid met God. Dit is die bron van sy verheerliking.

M.a.w. wanneer mense sy eer aantas, maak dit niks aan Hom as persoon nie, want Hy soek sy verheerliking in God en nie by mense nie. Mense kon Hom spoeg en slaan, verneder en kruisig, maar hierdie heerlikheid wat Hy in sy verhouding met die Vader het, kan niks of niemand verander nie. Dit staan vas.

Die wonderlike van Christus se verlossing is dat Hy ons weer deel maak van daardie heerlike gemeenskap. Wanneer ons ons verlossing verstaan sal ons nie meer ons eer soek by mense nie. Ons is deel van 'n baie groter heerlikheid en daarom kan ons liefhê ten spyte van die oneer wat mense ons aandoen. Daardie oneer doen niks aan ons verhouding met God nie, want Jesus het met sy bloed betaal sodat ons ewig deel kan hê aan daardie heerlike gemeenskap. ‘n Gemeenskap wat gekenmerk word deur liefde.

Ons kry ons krag om lief te hê vanuit hierdie gemeenskap. Ons soek nie meer eer by mense nie, want ons het die heerlike verheerliking ontvang om kinders van God te wees.

Daarom sal dit nie meer vir ons gaan oor ons eie eer nie, maar oor God se eer. Daarom het ons lief en daarom sal almal weet dat ons Jesus se dissipels is.

Vrae vir introspeksie:

a) Wat verstaan jy nou rondom hierdie nuwe gebod wat Jesus vir ons gee?

b) Hoe motiveer Jesus se liefde jou om ander lief te hê?

23 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page