top of page

Jesus kom les ons geestelike dors

Teks: Johannes 19:28-37

Teksvers: Joh. 19:28

Die Paasfees is gevier om die Jode te herinner aan die uittog uit Egipte. In Egipte het die Israeliete gesmag daarna om bevry te word van die slawe juk.

Die aand voor die uittog het God die Israeliete beveel om 'n lam, sonder enige liggaamsgebrek, te slag. Elke gesin moes die bloed van die lam gebruik om aan hulle deurkosyn te smeer. Sodoende was die eersgeborenes van die Israeliete gespaar in die laaste van die tien plae wat oor Egipte gekom het (vgl. Eks. 13).

So het die bloed van die lam die Israeliete daaraan herinner dat God op ‘n wonderbaarlike manier daarin voorsien het om hulle dors na vryheid te les. God het in hulle diep behoefte voorsien.

Dit is dan ook die rede waarom daardie Sabbatdag so groot dag vir die Jode was(vgl. vs. 31). In Johannes 19:14 sê Johannes dat die voorbereiding vir die Paasfees begin het. Dit beteken dat die paasfeesvieringe daardie aand sou begin.

Nou is dit ook belangrik om te sien hoe God aan die werk was met hierdie kruisgebeure. Die Lam, Jesus, is geslag. Sy bloed bring 'n einde aan die geestelike dors wat elke mens ervaar.

Die sonde van die mens het hom in die ellende gedompel. Die mens het sy rug op God gekeer en die gevolg is die dood. Die mens het sy doel en waardigheid in homself begin soek en dit vernietig lewens. Dit maak ons slawe van die sonde en die realiteit hiervan sien ons in hierdie gedeelte.

Die Jode het hulle waardigheid as mens en volk in die streng navolging van al die reëls en wette gesoek. Dit is hoe hulle hierdie diep dors in hulle probeer stil het.

Hulle het die Pasga onderhou en selfs die liggame van die gekruisigdes verwyder voor die Sabbat aangebreek het (Deut. 21:22-23).

Dit is ironies dat die oomblik toe Jesus hulle valsheid uitwys, ja toe Hy hulle wys op hulle diep geestelike dors, toe kruisig hulle Hom!

Hulle gehoorsaamheid het nie oor hulle verhouding met God gegaan nie, hulle gehoorsaamheid het oor hulleself gegaan. Hulle het deur al die wette gewys en bewys dat hulle waardig is. Dit terwyl die wet juis gegee is sodat ons ons onwaardigheid kan besef en ons heil buite onsself in Christus soek (vgl. Rom. 3:19-20). Net Christus kan ons vry maak.

Daarom is ons geestelik dors.

Daarom is dit belangrik dat ons onsself ook in hierdie opsig moet ondersoek. Hoe probeer ons hierdie dors stil? Om wie of wat draai ons lewens?

Dit is moontlik dat ons alleen behulpsaam is omdat ons daarvan hou dat mense ons prys vir ons goeie dade. Dalk doen ons net goeie dinge omdat dit goed is vir besigheid of ons gee ons tiendes sodat ons goed kan voel oor onsself. Dalk sodat die Here MY dan sal seën?

Om hierdie dors na aanvaarding en genade in God te stil, moet ons Jesus se onbaatsugtige liefde hier leer ken. Ons sien iets van hierdie liefde in sy laaste woorde aan die kruis.

1. Aan die kruis roep Jesus uit, “Ek is dors.” (vs. 28)

Om vir ons die water van lewe, wat soos strome uit ons borrel, te kon gee (7:38) moes Hy hierdie diep dors ervaar. 'n Dors wat fisies en geestelik van aard was.

Dit is 'n fisiese dors, want die rede waarom Jesus hier uitroep dat Hy dors is, is omdat die martel proses baie druk op sy liggaam geplaas het. Sy mond was dus uitgedroog.

Dit wys egter ook die geestelike dors wat Hy aan die kruis ervaar het. Hierdie woorde laat mens dink aan die Psalmdigter wat sê:

"Ek dors na God..." (Ps. 42:3)

Jesus is deur God verlaat sodat ons weer waardig kan wees om in God se teenwoordigheid te kan verskyn. So kom les Jesus ons dors! Hy breek die pad oop, die voorhangsel in die tempel skeur middeldeur (Mark. 15:38), sodat ons weer hierdie heerlike toegang tot God kan hê.

2. Dan roep Jesus ook uit: “Dit is volbring.” (vs. 30)

Jesus kon sê wat geen mens kan sê nie, want Hy het die Vader se wil volkome uitgevoer. Hy is alleen waardig om in God se teenwoordigheid te kom. Hy het die doel van die Vader met sy lewe volkome volbring.

Dit is ook waarin die heerlike genade lê. Sy volmaakte offer aan die kruis het 'n blywende resultaat opgelewer. Geen ander offer is meer nodig nie, want Jesus het die volle prys vir ons betaal.

Moenie jou waardigheid probeer soek in al die mooi goed wat jy doen nie. Les jou geestelike dors met hierdie offer van Christus. Alleen in Hom kan ons waardig wees om na die lewende God te gaan.

Vrae tot introspeksie:

a) In watter opsig ervaar jy hierdie geestelike dors?

b) Hoe vertroos hierdie kruiswoorde van Jesus jou?

42 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page