top of page

Jou omstandighede bepaal nie jou sukses nie

Teks: Genesis 39:1-23

Menslik gesproke sien ons hier dat Josef ‘n laagte punt in sy lewe bereik het. Hy word as ‘n slaaf verkoop en nes dit lyk of hy bo die vernedering uitstyg, dan veroorsaak Potifar se vrou dat hy in die tronk beland.

Dit is ook hoe ons dikwels na ons eie lewens kyk. Ons sien al die vernederings raak en ons is bewus van elke keer wat ons nie suksesvol was nie en ons word moedeloos oor mense wat daarop uit is om ons lewe nog moeiliker te maak.

Hierdie omstandighede waarmee ons gekonfronteer word, veroorsaak dat ons moedverloor. Ons kyk so vas in die slegte goed wat om ons gebeur dat ons nie sien hoe God in dit aan die werk is nie. Ons vertrou Hom nie.

Wat hierdie gedeelte ons leer is dat ware sukses bepaal word deur jou gehoorsaamheid en verhouding met God. Daarom word daar in vers 3 & 21 gesê dat die Here deur alles by Josef was. In vers 3 & 23 word weer beklemtoon dat die Here alles laat slaag het wat Josef aangepak het. In vers 4 & 21 word beklemtoon dat die Here die leiers wat oor Josef was goedgesind gemaak het teenoor hom en vers 5 wys ons daarop dat die Here die huis van die Egiptenaar geseën het ter wille van Josef.

As Nuwe Testamentiese gelowiges het ons soveel te meer hierdie nuwe perspektief. Ons sien die genade en liefde en nabyheid van die Here in die feit dat Hy nie apaties staan teenoor ons nie.

Hy het vir ons sonde kom betaal en daarom is ons sukses nie meer afhanklik van dit wat ons doen nie. Ons toekoms word bepaal deur Jesus. Hy het namens ons versoening kom doen en daarom het ons nou deel aan al sy seëninge.

Jesus is aan die kruis deur sy Vader verlaat, sodat ons nooit weer verlaat hoef te word nie. Hy het arm geword sodat ons ryk kan word. Hy is van alle eer en aansien beroof sodat ons die eer mag ontvang om kind van God te wees.

Hierdie genade wat ons in Christus ontvang, sal ons inspireer om ook ons lewens soos Josef aan die Here te wy. WANT:

“God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?” (Rom. 8:31)

Vrae tot introspeksie:

a) Waarom veroorsaak moeilike omstandighede dat jy moedeloos voel?

b) Wat leer jy in hierdie gedeelte wat jou in moeilike situasies kan bemoedig?

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page