top of page

Wag maar eerder voor jy veroordeel…

Teks: Genesis 38:12-30

Opmerklik van hierdie verhaal van Juda en Tamar, is dat dit amper uit plek voel. Dit is in die middel van die Josef verhaal. In hoofstuk 37 word beskryf hoe dit gekom het dat Josef ‘n slaaf van Potifar word. Dan beskryf hoofstuk 38 die intrige tussen Juda en Tamar en in hoofstuk 39 vervolg die verhaal van Josef in Potifar se huis.

Ons weet dat Ruben die oudste seun van Jakob was, maar met die dat Ruben, Simeon en Levi in hulle pa Israel se slegte boekies is oor die bloedskande (Gen. 35:22) en verraad (Gen. 34), sou Juda heel waarskynlik toetree tot eersgebore status.

Die immorele karakter van Juda staan egter ook voorop in hierdie gedeelte. Dit beklemtoon die ironie van Juda wat ‘n boklam aanbied in ruil daarvoor om gemeenskap met Tamar te hê.

Dit terwyl ons in die vorige hoofstuk lees dat Juda en sy broers ‘n boklam geslag het en Josef se klere in die bloed gedoop het om hulle pa so te bedrieg.

Daarom herinner hierdie gedeelte ons aan dit wat Jesus leer as Hy sê:

“Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.” (Matt. 7:5)

Dis vir ons makliker om die sonde in ander te sien as om die sonde in ons eie lewe te erken. Ons probeer met alle mag verby die sonde in ons eie lewe kyk, want dit herinner ons aan ons eie onwaardigheid.

Wanneer Juda hoor dat Tamar soos ‘n prostituut opgetree het, sê hy dat sy verbrand moet word. Dit is opvallend dat hierdie straf later in die wet opgeneem word vir ‘n priester wie se dogter hoereer (vgl. Lev. 21:9).

Verder is dit ook opvallend dat die Here later, die volk Israel se ontrouheid aan Hom soos volg beskryf:

“Jy het jou eerloos gedra, jou sonder skaamte ontbloot om met jou minnaars te hoereer, met al jou afskuwelike afgode.” (Eseg. 16:36)

Elke keer wat ons sonde doen is ons ontrou aan die Here en daarom verdien ons om verbrand te word.

Die wonderlike van hierdie gedeelte is egter dat Peres gebore word. Dis dieselfde Peres wat deel is van die Messiaanse lyn uit wie Jesus later gebore sou word (vgl. Matt. 1:3). Daarin sien ons dat God ook die sondige dade van mense kan gebruik om die wêreld te red.

Peres se naam beteken letterlik, “met krag vorentoe gekom”.

Dit herinner aan Jesus wat met krag vorentoe gekom het. Hy is deur sy eie mense verag, gemartel en gekruisig, maar Hy het met krag vorentoe gekom toe Hy uit die dood opgestaan het. Deur mense is Hy verag, maar as volmaakte Seun van God is Hy die een wat redding vir die wêreld gebring het.

As sondige mense is ons nie waardig nie, maar die volmaakte Lam is gebore. Die een wat in ons plek die helse smart moes dra.

Hierdie genade moet ons twee keer laat dink voor ons iemand wil veroordeel. Ons moet nie met vuur antwoord nie, maar met dieselfde genesing en liefde wat ons in Christus kry.

Vrae tot introspeksie:

a) Wat maak dit vir jou moeilik om ander te vergewe?

b) Wat het jou in hierdie gedeelte opgeval?

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page