top of page

Moenie uitstel nie...

Teks: Johannes 12:1-11

Teksvers: Joh. 12:3

In hierdie gedeelte kry ons met twee navolgers van Jesus te doen.

Eerste kyk ons na Maria. Sy is toegewyd en dien met oorgawe.

Aangesien hulle in daardie tyd op die grond gesit het met hulle voete weg van die tafel, was dit vir Maria moontlik om by Jesus se voete te sit terwyl Hy aan tafel sit. In Hierdie handeling word Maria se nederige toewyding en groot liefde vir Jesus sigbaar.

Maria dink nie twee keer daaroor om duur olie op Jesus se voete te gebruik en te salf nie. Ons word daarop gewys dat die olie vir 300 silwermuntstukke verkoop kon word. Dit was gelykstaande aan die bedrag geld wat 'n algemene werker vir 'n hele jaar sou kry!

Wat hierdie salwing veral baie spesiaal maak, is die feit dat die vroue wat Jesus se liggaam na sy dood wou salf, te laat was (vgl. Mark. 16:1). Maria was dus die enigste vrou wat die geleentheid gekry het om Jesus te salf.

Teenoor Maria, kry ons ook in hierdie gedeelte te doen met Judas. Hy gee weer iets voor wat hy nie werklik in sy hart is nie. Judas noem dat die duur reukolie eerder verkoop moes word sodat die geld dan vir die armes gegee kon word. Dit klink na 'n edel gedagte, maar Johannes maak sy motief bekend.

Judas het nie regtig omgegee vir die armes nie, hy was meer bekommerd oor sy eie sak. Hy was Jesus se “tesourier” en het moontlik van die geld in sy eie sak gedruk want hy word beskryf as 'n dief.

Hierdie voorgee word verder sigbaar wanneer Judas later vir Jesus vir net 30 silwermuntstukke uitlewer aan die Jode om gekruisig te word.

Met hierdie twee uiteenlopende voorbeelde van volgelinge van Jesus, word ons toewyding en liefde vir ons Here ook onder die loep geneem. Wanneer ons alledaagse optrede nie rym met ons mooi en edel woorde nie, dan verloor ons woorde alle betekenis. Dit word goedkoop en leeg want die liefde vir onsself, ons eie gerief en sekuriteit staan voorop.

Net soos Maria nie uitgestel het nie maar gedoen het, so moet ons ook nie wag vir môre nie. Vandag moet die dag wees waarop ons ons lewens aan Jesus wy. Maak vandag daardie oproep, lees vandag jou Bybel, gee vandag daardie liefde want môre is dalk te laat.

Christus het ook nie uitgestel om ons met sy bloed te salf nie. Sy opoffering is merkwaardig. Hy gaan uit sy pad uit om ons te red. Dit het Hom nie net 300 silwermuntstukke gekos nie, maar sy lewe.

Kyk net hoe nederig was Christus. Hy, die Almagtige, kom na die aarde toe en word mens. Hy is verneder en bespot. Hy het sy lewe gegee om ons met sy kosbare bloed te reinig. Sy liefde vir ons is onbeperk en hoe beter ons dit verstaan, hoe meer sal ons ons lewens in volkome toewyding aan Hom leef.

Wat is daardie geld, sekuriteit of voorspoed wat ons moet opoffer in vergelyking met dit wat Hy opgeoffer het om ons te red?

Moenie uitstel nie, wy jou lewe vandag aan Hom toe en onthou Jesus se woorde:

“Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.” (Matt. 25:40)

Vrae vir introspeksie:

a) Watter hindernisse is daar in jou lewe wat veroorsaak dat jy nog sukkel om met oorgawe te dien?

b) Hoe kan jy vandag Jesus se liefde op ‘n praktiese manier in jou lewe sigbaar maak?

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page