top of page

Ons lewens is deel van God se oorwinningsplan

Teks: Johannes 12:12-19

Teksvers: Joh. 12:16

In vers 16 sien ons dat die dissipels eintlik eers na die opstanding besef het wat daar voor hul oë gebeur het. In die situasie het dit gelyk na 'n sameloop van omstandighede of soos ons dikwels sê, “per toeval”.

Toe hulle egter later terugkyk sou hulle sien en besef hoe Jesus hulle in dit alles gelei het om die ware betekenis van sy sending na die aarde te verstaan.

Iets daarvan ervaar ons ook dikwels in ons eie lewens. Wanneer ons in die situasie is lyk alles onbepland. Dit voel dalk selfs vir ons asof ons aan ons eie lot oorgelaat is hier op aarde. Die een oomblik is ons op die kruin van die golf en die volgende moment word ons deur dieselfde golf onderstebo gerol.

Ons sien ook iets daarvan in hierdie gedeelte. Jesus word hier geprys as die Messias. Vir 'n oomblik lyk dit of die mense dalk sal verstaan wie Hy is en aan Hom die eer gee wat Hom toekom, net om die volgende moment te hoor, "Kruisig Hom, kruisig Hom."

Dit is genoeg om enige persoon moed te laat verloor....

Dalk voel ons asof ons aan ons eie lot oorgelaat is. Ons planne loop uit in ‘n doodloopstraat. Ons gesondheid word bedreig...

Hierdie omstandighede maak dat ons moed opgee, paniekerig raak of naarstiglik nog meer planne begin beraam. So word ons doelgerigtheid, moed en volharding bepaal deur ons omstandighede. Wanneer dit goed gaan is ons vol moed, maar wanneer dit sleg gaan val ons moed in ons skoene.

Jesus verloor nie moed nie omdat Hy die hele prentjie sien. Hy verstaan God se raadsplan met Hom. Hy besef dat Hy die Messias is en daarom die Koning, maar Hy besef ook dat dit deel van sy taak is om as Lam van God sy lewe vir die wêreld af te lê.

As gelowiges lê ons krag en volharding juis daarin dat ons besef dat God dag na dag besig is om sy raadsplan uit te voer. Hy is in beheer. Ons is nie hier op aarde oorgelaat aan ons eie lot nie.

Ja, net soos die dissipels, verstaan ons nie altyd die doel agter dit wat in ons lewens gebeur nie, maar ons weet dat ons kennis so klein en beperk is. Dis beperk tot die hier en nou. God se plan met ons is soveel groter as wat ons kan bid of dink.

Jesus wys dit ook vir ons deurdat Hy na ons, sondige en onwaardige mense toe kom om ons nuut te maak. Deur sy bloed maak Hy ons waardig om kinders van God te wees. Hy maak ons deel van hierdie groter plan van God.

Laat dit jou hart ook vol word van moed en krag? Ons is nie alleen of aan ons eie lot oorgelaat nie. Ons sukses word nie bepaal deur die slegte dinge wat in hierdie lewe gebeur nie, want ons het deel aan die verlossingsplan van God.

Jesus se lewe wat uitloop op die laagtepunt van dood en dan deurbreek tot 'n heerlike verheerliking, gee moed om te volhard.

Dit gee moed omdat ons lewens deel is van 'n plan wat uitloop op oorwinning. In Christus kry ons deel daaraan. Dan word ons doelgerigtheid, moed en volharding nie bepaal deur ons omstandighede nie, maar deur die sukses van die uitkoms wat reeds in Christus bepaal is.

Ons oorwinning staan in Christus vas!

Vrae tot introspeksie:

a) Dink aan die situasies wat jou moedeloos en bang laat voel het die afgelope week. Kan jy sê wat die oorsaak was vir daardie magtelose gevoel?

b) Hoe gee hierdie gedeelte jou perspektief om anders na daardie situasies te kyk?

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page