top of page

Ons het deel aan 'n heerlike orde

Teks: Genesis 14:1-24

Die gesindheid waarmee die twee konings vir Abram nader, en die reaksie van Abram daarop, is opvallend.

Wanneer Melgisedek by Abram kom, gee hy aan Abram kos en wyn en hy seën vir Abram. Hy tree priesterlik op deur aan Abram 'n ete voor te sit. Hy tree profeties op, deur vir Abram te seën en hy tree koninklik op deur te regeer in regverdigheid.

In reaksie daarop gee Abram aan hom 'n tiende van die hele buit.

Daarteenoor kom die koning van Sodom by Abram en hy eis van Abram dat hy ten minste al sy mense moet terugkry.

Abram se reaksie daarop is dat hy niks van hom wil hê nie anders sê hy later dat hy vir Abram ryk gemaak het.

Menslik gesproke is die koning van Sodom baie beter af. Hy kry alles terug wat hy verloor het terwyl die koning van Salem net 'n tiende ontvang het.

Ons voel ook dikwels so. Die ongelowiges hanteer mense sleg en hulle is ongeskik en hulle kry alles wat hulle harte begeer. In aardse terme is hulle suksesvol.

Dit kan daartoe lei dat ons voel dat ons ook meer aggressief en ongeskik moet voorkom om te kry wat ons nodig het.

Hierdie gedeelte wys ons die teendeel.

Hier is veral drie belangrike dinge wat die gelowige moet sien.

1. Ons is deel van iets groter en heerliker.

Rykdom en eer en mag sal nie aan ons gee wat ons nodig het nie. In Melgisedek sien ons wat ons waarlik nodig het en wat vir ons vergenoegdheid gee. Ware vrede vind ons in 'n verhouding met God.

2. Sy naam leef voort

In die volgende hoofstuk sal ons sien dat die koning van Sodom se hele ryk vernietig word. Sy naam herinner aan alles wat sleg en vervloek is. Anders as die koning van Sodom, word die koning van Salem gesien as die voorganger van Christus, die Verlosser. Sy naam bly voortduur en herinner aan verlossing en heerlikheid.

3. Hy is deel van 'n groter orde

Ons is deel van iets groter en heerliker as aardse rykdom en aardse koninkryke en daarom kan ons 'n heerlike vergenoegdheid hê in ons verhouding met ons Verlosser.

Om deel te hê aan God is baie heerliker as die besit van aardse rykdom. Hy stuur Christus as Koning, Priester en Profeet.

Hy is ons Koning - Hy regeer, oorwin die sonde en is die Regverdige Leidsman.

Hy is die volmaakte Priester wat ons nodig het - Hy gee sy lewe om ons te red.

Hy is die ware Profeet - Hy openbaar aan ons die heerlike toekoms. ‘n Toekoms vol genade en liefde van God. In hom het ons deel aan hierdie groter orde!

Alleen wanneer ons Jesus so sien, sal ons diensbaar wees eerder as om te eis. Ons het reeds alles en dit uit genade.

Vrae tot introspeksie:

a) Hoe verstaan jy Psalm 73 nou in die lig van hierdie gedeelte?

b) Watter troos hou dit vir jou in dat jy deel het aan hierdie groter orde?

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page