top of page

Seks is bedoel vir die huwelik!

Ons leef in ‘n tyd wat seksuele versoekings op ons af geforseer word. Jy sit dalk heel onskuldig by die tandarts en kyk deur een van daardie tydskrifte wat in hope beskikbaar is en dan is daar skielik hierdie hondekos advertensie met ‘n meisie wat so te sê geen klere aan het nie.

Dis hoe goedkoop die wêreld seksualiteit gemaak het.

Dit terwyl die Here seks as ‘n gawe binne die huwelik gee. ‘n Gawe wat bedoel is om die verbintenis wat tussen twee mense is, te versterk. Dis ‘n verbintenis van liefde en trou. Seks is ‘n gawe wat die Here gee, waardeur ‘n egpaar keer op keer hulle verbintenis aan mekaar versterk. Dit wys dat hulle mekaar vertrou en liefhet.

Dink maar bietjie terug aan die dag toe jy getrou het. Die lekker was mos om te weet dat die persoon nou jou man of jou vrou is. Dis nie meer nodig om te soek vir die regte persoon nie. Dis nie meer nodig om bekommerd te wees dat die persoon die verhouding gaan opbreek nie. Dis ewig en seks binne so verhouding bevestig daardie verbintenis.

Maar die teenoorgestelde is waar ten opsigte van seks buite die huwelik. Indien jy ‘n buite-egtelike verhouding met iemand het, en jouself sopas aan daardie persoon in liefde oorgegee het, dan is dit 'n horibale gedagte om te dink dat daar niks is wat daardie persoon aan jou verbind nie. Hy of sy is vry om dieselfde ook vir ander te gee.

Daarom gee die Here die gawe van seks vir eggenote om hulle verhouding met mekaar te versterk.

Indien jy seks met ‘n persoon wil hê sonder om met die persoon te trou, dan sê jy eintlik dat jy bereid is om vir ‘n oomblik op ‘n seksuele vlak jouself bloot te stel. Jy is bereid om fisies een te word, maar jy vertrou die persoon nog nie genoeg om op al die ander vlakke van die verhouding een te word nie. Jy ag die persoon nie waardig genoeg om jou trou en liefde op alle vlakke te wys nie.

Daarom het ‘n buite-egtelike verhouding presies die teenoorgestelde effek op ‘n verhouding. In plaas daarvan om die vertroue en eenheid in die verhouding te versterk, wek dit wantroue en jaloesie en afguns.

Ons kan selfs sê dat seks in 'n sekere sin ‘n gevaar word vir jouself, want seks buite die huwelik verhard jou en veroorsaak dat jy seks misbruik bloot om jou eie begeertes te bevredig.

Indien seks verkeerd gebruik word, word jy ‘n slaaf daarvan. Jy word vasgevang in allerhand seksuele sondes.

Hierdie seksuele sondes waarin ons vasgevang word, laat my dink aan die strande by Hentiesbaai waar die voertuie se spore diep in die sand uitgeloop is. Om uit daardie spoor te kom is nie maklik nie. ‘n 2x4 motor sal dit nie sommer reg kry nie. Jy het daardie ekstra krag nodig van ‘n 4x4 om uit daardie spore uit te kom.

Dis dieselfde met seksuele sondes. Seks sal wonderlike vryheid gee binne die grense van die huwelik of dit sal verslawend wees wanneer jy dit verkeerd gebruik. Daarom, wanneer jy eenkeer pornografie gekyk het is die spoor daar en hoe meer jy oor daardie spoor ry, hoe dieper trap dit spore in jou hart en daarom is dit al hoe moeiliker om van daardie slegte gewoonte ontslae te raak.

Of jy dink dat dit die einde is na daardie een buite-egtelike verhouding, maar die spoor is gelê en daarom is die kans goed dat jy weer terug sal val in daardie spoor.

Ons moet nooit die krag van seksuele sondes onderskat nie. Dit verstrengel jou in die onversadigbare drang wat dit veroorsaak.

Die rede vir daardie onversadigbare drang, kan ons terug trek na Adam en Evan wat van die vrug geëet het. Dadelik het hulle vir hulle blare gekry om as klere aan te trek, omdat hulle vir mekaar skaam was. Hulle het dadelik besef dat hulle nie meer waardig is nie.

Die sondeval het ‘n diep begeerte in ons gewek, naamlik aanvaarding. En die probleem is dat ons in ‘n tyd leef waar ons seks as daardie blare gebruik om ons onwaardigheid mee te bedek en dis nie waarvoor seks gemaak is nie.  

Jesus leer ons egter hoe ons hierdie diep behoefte kan stil maak. In Johannes 4 lees van die gesprek tussen Jesus en die Samaritaanse vrou.

Jesus sien haar nood. Hy weet dat sy reeds vyf mans gehad het en die een wat sy nou het is nie haar man nie. Sy het m.a.w. ook probeer om haar onwaardigheid met seksuele sonde te bedek. En daarom sê Jesus vir haar:

“Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ’n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.” (Joh. 4:13-14)

Hierdie vrou het ‘n klomp mans gehad. Sy het gesukkel met seksualiteit omdat sy haar onsekerheid en swakheid met haar seksualiteit wou bedek. Dis die blare waarmee sy haar sonde en nietigheid en onwaardigheid mee wou toemaak.

Maar sy het elke keer weer dors gekry. Sy het die een buite-egtelike verhouding na die ander gehad, want daardie spoor was in haar hart gelê.

Daarom wys Jesus haar dat Hy haar kan help. In Christus kry ons die heerlikheid en genade van God wat ‘n borrelende fontein is. Jesus het daardie verhouding met God waarna ons so smag kom herstel.

Indien ons ons waardigheid in seks probeer kry, sal ons altyd weer dors kry. Ons sal vasgevang word in seksuele sondes. Seks is nie ons verlosser nie, Jesus is! Net in Hom kry ons die genade om kind van God te wees. Net in Hom kan ons van al ons sonde vergewe word. Hy maak ons waardig!

En daarom kan ons sê dat seks eintlik maar net heenwys na ons Here in wie ons ware aanvaarding sal kry. In Hom kan ons totaal kwesbaar word sonder om bang te wees vir verwerping. Hy neem ons in ons volle wese aan as sy kinders. Seks is ‘n heenwyser na daardie volmaakte verhouding.

Dis hoekom Paulus sê:

“Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.” Hierin lê daar ’n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk.” (Ef. 5:31-32)

‘n Gelowige mag seks nooit goedkoop maak nie, want daar is ‘n diep geheimenis daarin opgesluit. Daardie eenheid en vertroue en liefde wat versterk word deur seksuele gemeenskap, herinner ons aan hierdie heerlike eenheid en vertroue en liefde wat daar is tussen Christus en sy kerk.

Daar is nie ‘n mens op hierdie aarde wat bereid sal wees om homself so weerbaar vir jou te maak soos wat Jesus was, toe Hy as MENS na hierdie aarde toe gekom het nie.

In Hom sien ons wat liefde en trou beteken. Jesus het in ons plek, kaal aan die kruis gehang. Hy is verwerp sodat ons aanvaar kan word. Hy het ons sonde op Homself geneem, sodat ons sonder vlek of rimpel voor God kan staan.

Dis hierdie genade wat ons in Christus kry, wat ons die krag gee om te breek met die verslawende krag van seks.

Ons het nie meer nodig om ons waardigheid in seksuele sondes te soek nie, want ons is waardig gemaak in Christus.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Die rol van my gedagtes in my verhouding met God!

Lees: Efesiërs 4:17-24 Inleiding: In Efesiërs 4:17-24 beskryf Paulus die skerp kontras tussen dit wat hierdie gelowiges was toe hulle nog heidene was en dit wat hulle nou geword het in Christus[1]. E

Comments


bottom of page