top of page

Soek biddend na die wil en eer van God - Joh. 7:10-24

Teks: Johannes 7:10-24

Fokus: Joh. 7:17

Ons kom soms voor keuse te staan waar ons eenvoudig net nie weet na watter kant toe nie. Sal ek voortgaan met daai besigheidstransaksie of nie. Moet ek hierdie nuwe werksgeleentheid aangryp of sal dit vir my baie pyn veroorsaak.

Hoe weet ons wat die regte keuse sal wees?

Die inhoud en struktuur van hierdie gedeelte herinner baie aan 6:28 waar die mense Jesus vra: "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?" Die antwoord wat Jesus daar gee is, "Glo in Hom (Jesus) wat Hy gestuur het."

Hier in vers 17 sê Jesus dat jy gewillig moet wees om die wil van God te doen.

Sodra jou verhouding tot God bestaan uit spontane kinderlike geloof, sal daar 'n spontane gewilligheid wees om sy wil te soek en doen. Paulus sluit hierby aan wanneer hy skryf:

“Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” (Rom. 12:1-2)

Die rede waarom ons dikwels verkeerde keuses maak is omdat ons nie biddend soek en vra na die Here se wil nie. Of ons vra, maar eintlik oorheers ons sondige begeertes in plaas van die soeke na God se wil. Ons stel ons eie wil bo God s'n.

So, om te weet wat God se wil is, het ons nodig om die volgende te doen:

Ons moet God ken

Jesus sê in vers 16 dat dit wat Hy die mense leer, nie van Homself kom nie, maar van God. Ek ken die Vader en daar is ‘n innige band tussen hulle.

Dit is soos ‘n man en vrou wat mekaar goed ken. Dit gebeur dikwels in so verhouding dat hulle presies weet wat die ander een wil hê nog voor hulle met mekaar gepraat het.

So moet ons verhouding met die Vader ook wees. Ons moet Hom ken!

Ons moet weet dat God se wil die beste is

Ons sal ons alleen daartoe verbind om God se wil te doen as ons sien dat God se wil vir ons die beste is. Sy wil vir ons lewe is altyd beter as ons eie wil en Jesus is vir ons hierin 'n voorbeeld. Menslik gesproke lyk dit nie vir ons of sy dood goed kan wees nie. Tog gebruik die Vader sy dood om ons te red. Hoeveel te meer sal Hy dan nie die slegte goed in ons lewe ook ten goed gebruik nie.

Hy alleen is waardig om geëer te word.

Jesus het nie gesoek na sy eie eer nie, maar alleen na die eer van sy Vader. Dit is deur sy gehoorsaamheid dat ons gered word.

Daarom is Hy waardig om al die eer te ontvang. Elke knie moet buig en erken dat Hy die Christus is tot eer van die Vader.

Hy is waardig, want Hy sterf vir ons sonde en daardeur kom herstel Hy ook ons eer. Ons word kinders van God.

Soek so biddend na die wil van God in jou lewe.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page