top of page

God bring die goeie uit die slegte voort

Teks: Johannes 11:45-57

Teksvers: Joh. 11:50

Kajafas was die leier van die Sadduseërs. Die Sadduseërs was 'n groep geleerde mense uit priestergeledere en het politieke mag onder die Jode gehad. Hulle het Jesus gehaat omdat Hy uitgesproke was teen hulle valsheid. Hy was 'n bedreiging vir hulle gerieflike lewe en aansien onder die volk.

Die gevolg was dat hulle saam besluit het om Jesus dood te maak. Kajafas sê ook dat dit beter is dat een man sterf as dat 'n hele volk tot niet gaan. Hierdie woorde getuig eintlik van sy eie selfsug en tog gebruik die Here daardie selfde woorde as profesie.

Dit laat mens dink aan die Psalmdigter wat sê:

"Ook die woede van die mens dien U lof, selfs die laaste reste van die woede gebruik U in u diens." (Ps. 76:10)

Kajafas se intensies was om Jesus met alle mag te vernietig. Dit is ironies dat Hy sê dat een man vir die res moet betaal, want hy wil daardeur sy eie mag beskerm. Hy is vol selfsug en sorg net vir sy eie belang en gerief. Dit terwyl die Here in sy genade en liefde sy volk red deur die Een red, wat vir baie sterf.

Hierdie selfsug, haat en onregverdigheid ervaar ons elke dag rondom ons en dit het die geneigdheid om ons negatief te maak. Dit maak dat ons perspektief en hoop verloor omdat dit mag lyk of die bose in beheer is. Ons tob ook onwillekeurig oor al die slegte wat uit ander se bose planne mag voortvloei.

Wat vir ons as gelowiges hier tot groot troos is, is die feit dat ons kan sien hoe God die sonde vernietig en die goeie daaruit laat voortbring.

Selfs die woede van Kajafas, wat bedoel was om af te breek en te vernietig, gebruik die Here as 'n profesie. 'n Heerlike profesie, want een regverdige sterf, sodat 'n menigte van sondige nietige mense gered kan word.

Daarom moet elke slegte situasie en veroordeling ons herinner aan Jesus se kruisdood. God het daardie slegte motiewe van mense gebruik om ons te red. Netso gebruik Hy ook die sonde in vandag se wêreld tot ons beswil (vgl. Rom. 8:28).

Ons vyand kan kwaadwillige motiewe hê, maar een ding is seker, God gebruik ook hulle bose planne om vir ons ten goede mee te werk. Ons sien dit ook in die volk se geskiedenis wanneer Bileam gehuur word om die Israeliete te vervloek. Nehemia beskryf dit dan soos volg:

“Dit was omdat hulle nie brood en water aan die Israeliete wou gee nie en vir Bileam gehuur het om ’n vloek oor Israel uit te spreek. Ons God het die vloek in seën laat verander.” (Neh. 13:2)

God verander die vloek in ‘n seën!! Hierdie ryke genade sien ons in besonder wanneer Christus sterf sodat ons kan lewe. Die vloek wat ons moes tref, het Jesus in seën verander. Ons word kinders van God.

Daarom moedig Petrus ons ook aan met die woorde:

“Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus.” (1 Pet. 1:13)

Elke bose plan herinner ons aan die Een persoon wat dood gemaak is sodat baie gered kan word. Wat ‘n wonderlike hoop om ons gedagtes op Hom te vestig.

In Christus sien ons hoe God selfs die bose planne van die mens gebruik om menigtes te red. Hou daarom moed deur jou oë gevestig te hou op jou Verlosser!

Vrae tot introspeksie:

a) Waar het jy te doen gehad met die bose planne van mense en wat was die uiteinde daarvan?

b) Hoe vertroos hierdie gedeelte jou oor die bose wat jy in en om jou ervaar?

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page