top of page

Vertrou God om die onreg reg te stel

Teks: Genesis 30:25-43

In hierdie gedeelte sien ons dat dit hierdie keer Jakob se beurt was om bedrieg te word.

Met Josef se geboorte besluit hy dat dit tyd is om terug te gaan na sy geboorteland, maar Laban praat hom om om nog ‘n paar jaar vir hom te werk. Laban het geweet dat hy afhanklik was van die guns wat die Here aan Jakob bewys het.

Jakob kom dan met Laban ooreen dat hy vir hom sal werk vir die aanteel. Jakob het besef dat Laban nie vertrou kan word met ‘n loon wat aan hom betaal moet word nie. Jakob kies dan ook die onwaarskynlikste deel. Hy kies die bont bokke en swart skape.

Om alles dan te bemoeilik, keer Laban hierdie deel, wat volgens die ooreenkoms aan Jakob behoort, uit en hy laat dit drie dagreise ver van die kudde loop.

Net soos Ragel met die liefdesappels (vgl. Gen. 30:14), hou Jakob nou ook vas aan die bygelowige opvatting van destyds. Hulle het geglo dat visuele indrukke tydens bevrugting, ‘n bepalende effek sou hê op die kleur van die lammers.

Wanneer Jakob egter later met sy vrouens hieroor praat, dan sien ons wel dat hy aan God die eer gee vir sy sukses (31:5-9). Jakob het m.a.w. later besef dat dit net God was wat hierdie onreg kon regstel.

As gelowiges probeer ons ook dikwels in eie krag die onreg regstel en soms het dit dan ook ongewenste uitwerkings. Dit kan haat en selfs moord tot gevolg hê.

Dit is nooit lekker om die een te wees wat bedrieg word nie. Die een wat ingedoen word nie. Daarom is dit belangrik dat ons moet weet:

God is in beheer.

Dis vir ons belangrik om te sien dat God ook hier in beheer is. Jakob het gedink dat hy in beheer is, maar hy sou vinnig agterkom dat die bepaling van genetika nie in sy hand is nie. God is ook in beheer daarvan.

Ons hoef daarom nooit in paniek te verval nie. Ons kan vashou aan God se genade en liefde vir ons.

Die bewys hiervan sien ons ook in besonder in Christus. Mense dink dat hulle in beheer is en daarom hang hulle Hom aan ‘n kruis op om Hom dood te maak. Dan sien ons hoe God daardie onreg gebruik om ons te red. Hy wek Jesus uit die dood uit op en so word ons sonde betaal.

Hy stel onreg op ‘n regverdige manier reg

Ons kan nie onreg regstel nie, al wil ons. Ons is self dan onregverdig. Daarom wys God ons deur Christus dat Hy onreg op sy tyd reg sal stel. Petrus hou ook in die verband vir Jesus as voorbeeld voor as hy sê:

“Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.” (1 Pet. 2:23)

As gelowiges moet ons ook veel eerder vir God vertrou as om ander te veroordeel oor die onreg in hul lewe. Buitendien is ons lewens net so vol onreg. Ons is totaal afhanklik van die genade wat ons in Christus kry.

Vrae tot introspeksie:

a) Hoe het jy al probeer om die onreg wat mense jou aangedoen het, reg te stel?

b) Wat het jy uit hierdie gedeelte geleer?

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page